Geografisch thema

Kanunnik De Deckerstraat

ID: 11960   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11960

Beschrijving

Oud straattracé tussen de Goswin de Stassartstraat en de Sint-Katelijnestraat. Aanvankelijk tot aan de Schoutetstraat de zogenaamde "Peperstraat"; het deel tussen Schoutetstraat en de Sint-Katelijnestraat reeds in de 13de eeuw "Dekenij" genaamd, volgens L. Godenne naar de plaats waar de gezworenen der lakenmakers vergaderden onder voorzitterschap van een deken, volgens J. Uytterhoeven en V. Steurs benaming gegeven aan de omgeving van de Heilige Maria-Magdalenakapel (Klein Begijnhof) waar eertijds de deken van het Sint-Romboutskapittel verbleef. Vanaf de 17de eeuw benaming "Peperstraat" voor de volledige straatlengte.

Huidige benaming in 1906 toegekend naar kanunnik Edmond De Decker (1819-1873), stichter en bestuurder der Congregatie voor Mannen en Jongelingen waarvoor hij in 1870 een kapel liet opbouwen.

Straat van oudsher afgebakend met historische panden: op de rechter zijde het pandjeshuis, "De Lombaard", verder de toegangspoorten en de Heilige Magdalenakapel van het Klein Begijnhof. Aan de overkant het oude Hof van Chièvres, opgericht in 1509 door Willem van Croy, gouverneur van Keizer Karel V (heden verdwenen); de hoeken met de Schoutetstraat zijn respectievelijk ingenomen door de gebouwen en de tuinmuur van het voormalig Bethaniëklooster en de refugie van Tongerloo.

Huidig straatbeeld overwegend gekenmerkt door doorsneebebouwing uit de 19de eeuw, namelijk rijhuizen van twee tot drie bouwlagen en dito traveeën, met variërende gevelbekledingen en rechthoekige of getoogde vensters, zie nummers 18, 20, 28, 31, 34, 35, 36, 52 en 60-64. Enkele lijstgevels, oorspronkelijk bepleisterd en witbeschilderd met uniforme gevelwand, heden gedecapeerd waardoor ouder kernen zichtbaar werden zie nummers 22-24 en 27-29.


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties

 • Omvat
  Begijnenhuis
  Kanunnik De Deckerstraat 42 (Mechelen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kanunnik De Deckerstraat 21 (Mechelen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kanunnik De Deckerstraat 25 (Mechelen)

 • Omvat
  Burgerhuis De Lombaard
  Kanunnik De Deckerstraat 26 (Mechelen)

 • Omvat
  Classicistisch burgerhuis
  Kanunnik De Deckerstraat 66 (Mechelen)

 • Omvat
  Herenhuis, opgesplitst tot twee burgerhuizen
  Kanunnik De Deckerstraat 60-64 (Mechelen)

 • Omvat
  Meubelfabriek N.V. Belform
  Kanunnik De Deckerstraat 37 (Mechelen)

 • Omvat
  Meubelmakerij Leemans
  Kanunnik De Deckerstraat 15 (Mechelen)

 • Omvat
  Refugiehuis abdij van Tongerlo
  Kanunnik De Deckerstraat 19, Schoutetstraat 7 (Mechelen)

 • Omvat
  Sint-Romboutskliniek
  Kanunnik De Deckerstraat 22-24 (Mechelen)

 • Omvat
  Sodaliteitskapel van Maria Onbevlekt Ontvangen
  Schoutetstraat 10 (Mechelen)

 • Omvat
  Stadswoning
  Kanunnik De Deckerstraat 48 (Mechelen)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Kanunnik De Deckerstraat 54-58 (Mechelen)

 • Omvat
  Tweegezinswoning
  Kanunnik De Deckerstraat 27-29 (Mechelen)

 • Is deel van
  Mechelen binnenstad
  Mechelen (Mechelen)