Geografisch thema

Thaborstraat

ID
11990
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11990

Beschrijving

Voorheen zogenaamd "Molenstraat" naar de windmolen die vroeger op de zogenaamde "Molenberg" (thans "'t Veer") stond. Huidige benaming sinds 1982 naar het voormalig Thaborklooster (zie Melaan) waarvan de gebouwen samen met de Onze-Lieve-Vrouw ter Engelenschool eertijds de noordelijke straatwand innamen. Smalle gebogen straat van de Melaan naar de Nieuwe Beggaardensraat en 't Veer.

De Onze-Lieve-Vrouw ter Engelenschool, een tehuis voor weesmeisjes, werd in 1676 gesticht door Catharina Peremans, hier gevestigd vanaf 1696, uitgebreid met refter en slaapzaal in 1700 en in 1808 overgebracht naar de Schaalstraat. De gebouwen werden vanaf 1810 tot 1836 heringericht als armenschool, bestuurd door de zusters van Liefde. Tussen 1838 en 1844 achtereenvolgens gebruikt als bejaardentehuis en jongensschool onder bestuur van de broeders van Liefde. Gebouwen in 1859 opgekocht door de broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid, voor de oprichting van het zogenaamde Scheppersinstituut, waarvan een gedeelte heden de noordelijke straatwand domineert.

Overige bebouwing gekenmerkt door doorsneegevelarchitectuur uit de 19de en 20ste eeuw, namelijk meestal eenvoudige rijhuizen van het enkelhuistype, twee tot drie bouwlagen en dito traveeën met getoogde of rechthoekige muuropeningen, onder meer nummers 1-3-5: huizenblok met gecementeerde voorgevels onder zelfde kroonlijsthoogte; nummers 17-19-21: twee bouwlagen met getoogde muuropeningen. Voorts enkele oudere kernen aangegeven door de steile dakhelling, nummer 91: verankerd, steigergaten en sporen van voormalige kruiskozijnen.


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  :

Aanvullende informatie

Het laatste huis in de straat aan de onpare zijde draagt het huisnummer 85. De huizen daarnaast zijn gesloopt. Er is dus geen “nummer 91” (meer).
Auteurs : Govaert, Carine
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Thaborstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/11990 (Geraadpleegd op )