Geografisch thema

Voochtstraat

ID: 12006   URI: https://id.erfgoed.net/themas/12006

Beschrijving

Smalle kronkelige straat vertrekkend achter het huidige Gerechtshof en eindigend aan het Hoogstratenplein. De benaming zou ontleend zijn aan een zekere Jan de Vooght die in de 14de eeuw grote eigendommen bezat in deze straat.

De rechterzijde is ingenomen door het zwartzusterklooster en de gebouwen van het Berthoutinstituut en het Klein Seminarie. Aan de andere zijde bevindt zich de achterzijde van het gerechtshof en enkele banale 19de-eeuwse arbeiderswoningen, leegstaand of verbouwd, tussen nieuwe bouw.


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties

  • Omvat
    Zwartzustersklooster

  • Is deel van
    Mechelen binnenstad

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Voochtstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/12006 (Geraadpleegd op 06-12-2020)