Geografisch thema

Woudweg naar Zedelgem

ID
12222
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12222

Beschrijving

De Woudweg naar Zedelgem is een lange, weinig bebouwde weg die dwars door het Vloethemveld loopt. Het Vloethemveld bestaat uit een geheel van gedeeltelijk open bos waarrond een halfopen landschap ligt met weilanden; het geheel is beschermd als landschap bij M.B. van 9 juni 1995. De Woudweg naar Zedelgem is grotendeels gekasseid en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van enkele hoeves, die allemaal hun ontstaan te danken hebben aan de ontginning van het grote heidegebied "Vloethemveld". De grootschalige ontginningsoperatie werd gestructureerd vanuit het Brugse Sint-Janshospitaal dat daartoe vanaf de 13de eeuw hoeves oprichtte. Oorspronkelijk werden de hoeves rechtstreeks uitgebaat, later werden ze verpacht. De belangrijkste hoeve van het Sint-Janshospitaal is de "Vloethemhoeve", die vanaf de 13de eeuw een vooraanstaande rol heeft gespeeld. De Vloethemhoeve is gelegen op nummer 19 en is beschermd als monument, inclusief het indrukwekkende omgrachte erf. De hoeve op nummer 21 is wellicht uit deze grote, historische hoeve ontstaan op het einde van de 18de eeuw; ze grenst zuidelijk aan de omwalde voormalige boomgaard van de Vloethemhoeve. Eveneens een getuige van de eind-18de-eeuwse droogleggings- en bebossingsfase van het Vloethemveld, is de voormalige boswachterswoning die eind 18de eeuw in opdracht van het Sint-Janshospitaal werd opgericht. Nummer 14 is een hoeve die op privé-initiatief is opgericht en die gekenmerkt wordt door een bijgebouw in vakwerkbouw, een zeldzaamheid in de streek. Verder, op nummer 16, een kleine hoeve met twee bakstenen volumes op gepekte plint met boomgaard voor het huis.

 • Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen , Cel Onroerend Erfgoed, dossier DW000616 en DW002303.
 • BONAMIE D., Vloethemhoeve Snellegem. Aanvraagdossier tot bescherming als monument, 2003.
 • DESMEDT M., Het Vloethemveldhof, in Snellinghem, jg. 7, nr. 1, 1994, p. 633-637.
 • Het Vloethemveld, Open Monumentendag 12 september 2004, Jabbeke/Zedelgem, 2004.

Bron     : Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met twee volumes

 • Omvat
  Vloethemhoeve

 • Is deel van
  Snellegem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woudweg naar Zedelgem [online] https://id.erfgoed.net/themas/12222 (Geraadpleegd op )