Geografisch thema

Kwetshagestraat (Varsenare)

ID
12255
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12255

Beschrijving

De Kwetshagestraat is een lange, kronkelende landelijke weg die de westelijke grens vormt met Snellegem. De bebouwing ten oosten van de weg, met de even huisnummers behoort tot Varsenare, de oneven huisnummers liggen op grondgebied van Snellegem. De straat reikt van de Oudenburgweg tot aan het Kanaal Oostende-Gent. Eertijds heette de straat de "Poytacxdreve", omdat ze door de landerijen liep van Adriaen Poytacx, die sinds 1531 aan beide zijden van de grens tussen Varsenare en Snellegem heel wat gronden bezat.

Sinds 1692 is het toponiem "Kwetshage" gekend, als benaming van de wijk tussen Jabbeke, Snellegem en Varsenare die getypeerd wordt door talrijke meersen. De betekenis van de benaming is "kwaad zaailand", te wijten aan het waterzieke gebied. De hoeves die zich in Kwetshage vestigden, werkten mee aan het droogleggen van de gronden. Om die reden werd de straat in de 18de eeuw "Waeterstraete" genoemd. De huidige straatnaam wordt gebruikt sinds begin 19de eeuw, zie eerste gekende vermelding uit 1821.

De bebouwing langs de straat bestaat uit verspreide hoeves; ter hoogte van de Legeweg is er actieve tuinbouw, zie serres. De oudste hoeve van de straat is de beeldbepalende "Poytaxhoeve", die volgens Franchoo teruggaat op de Poytacxheerlijkheid die vanaf 1576 in de kerkrekeningen wordt vermeld, zie nummer 10. Nummer 6 is de haaks op de straat ingeplante "Kwetshaeghehoeve" die zou opklimmen tot 1692, maar sterk werd verbouwd.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VIII, Brugge, 1928, kl. 1119-1120; deel XII, Brugge, 1932, kl. 1149.
 • FRANCHOO A., Varsenare en zijn rijk verleden, Deel II, Brugge, 1972, p. 28-30, 100-102.
 • FRANCHOO A., In de schaduw van een dorpstoren, s.l., 1980, p. 31.

Bron     : Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Poytacxhoeve

 • Is deel van
  Varsenare

 • Is gerelateerd aan
  Kwetshagestraat (Snellegem)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kwetshagestraat (Varsenare) [online] https://id.erfgoed.net/themas/12255 (Geraadpleegd op )