Geografisch thema

Aardappelstraat

ID: 12287   URI: https://id.erfgoed.net/themas/12287

Beschrijving

Loopt van Vaart-noord, gelegen bij het kanaal Gent - Brugge, en eindigt bij Audenaerdemolen. Naamgeving voor straat en wijk. Staat aangeduid met de naam "Aerdappelstraete" op de kaart van Ferraris van 1770-1778. Weergegeven als een straat met verspreide bebouwing. Een Ommeloper vermeldt in 1652 "Zuydveldstraete".

Hier vindt de Kijkuitbeek haar oorsprong, nabij de grens met Sint-Joris. Ze voedt de vijvers van het kasteel van Beernem, achter de Sint-Amanduskerk, loopt achter het dorpscentrum en mondt uit in het kanaal Gent - Brugge ter hoogte van de wijk Kijkuit.

De bebouwing op de kaart van Ferraris (1770-1778) was vooral te situeren ter hoogte van het kruispunt met de Rollebaanstraat / Warande en voorbij het kruispunt richting Vaart-noord. Heden nog steeds aanwezigheid van lage woningen, sommige met nieuw gevelparement en behouden 19de-eeuwse kern.

 • RYSERHOVE A., Beernem, een heemkundige studie, Handzame, 1979, p. 22.
 • RYSERHOVE A., Vijftig Beernemse plaatsnamen, in Bos en Beverveld, jaarboek 1966, p. 138.

Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Villa

 • Is deel van
  Beernem