Geografisch thema

Akkerstraat (Beernem)

ID: 12288   URI: https://id.erfgoed.net/themas/12288

Beschrijving

Eén van de belangrijkste verbindingsstraten beginnend aan de Parkstraat bij het centrum van Beernem en eindigend bij de Beekstraat op het grondgebied Oedelem.

Oudste vermelding van de straat dateert van 1575. De straatnaam verwijst naar de hier aanwezige akkers. Vanouds een belangrijke verbindingsweg. De straat staat gedeeltelijk weergegeven op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571). Met naam aangeduid op de kaart van Ferraris (1770-1778), wat wijst op het belang van de straat. Toen een schaars bebouwde straat afgezoomd met bomen lopend van de dorpskern te Beernem tot aan de kruising met de huidige Berendonkstraat. Tegenaan het centrum van Beernem bebouwing op de hoek met de huidige Parkstraat en aanduiding van de zogenaamde "Giltshoeve" (zie Akkerstraat nummer 24).

Op een kaart van 1809 is de "Ackerstraete" weergegeven als straat met verspreide hoevebouw geconcentreerd langsheen het tracé, met achterliggende open velden en akkers. Op de Ph. Vandermaelenkaart (1846-1854) staat de straat weergegeven met verspreide bebouwing. De straat raakt dicht bebouwd vanaf de jaren 1970-1980 door de nieuwe verkavelingen.

Thans weinig overgebleven van de oorspronkelijke bebouwing. Zogenaamd "Giltshoeve" met gave gebouwenconfiguratie (zie Akkerstraat nummer 24). Akkerstraat nummer 51 en Akkerstraat nummer 55 zijn weergegeven op het primitief kadasterplan van 1830.

 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Collectie Kaarten en Plannen, nr. 1608.
 • RYSERHOVE A., Vijftig Beernemse plaatsnamen, in Bos en Beverveld, jaarboek 1966, p.'s 138-139.

Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Giltshoeve

 • Omvat
  Historische hoeve bestaande uit losse bestanddelen

 • Is deel van
  Beernem

 • Is gerelateerd aan
  Akkerstraat (Oedelem)