Geografisch thema

Fortstraat

ID
12299
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12299

Beschrijving

Loopt van Gevaerts-zuid naar de Parkstraat. Oorspronkelijk naam Vaart-zuid gewijzigd in huidige naam met de aanleg van het huidige straattracé. Het huidige tracé van de straat volgt het vroegere tracé van het kanaal Brugge - Gent, nog weergegeven op de kaart van Vandermaelen (1846-1854).

De huidige naam verwijst naar het hier gelegen fort met bijhorende wal langs het kanaal Gent – Brugge, opgetekend op de kaart van de Zuidleie of Gentse Vaart, van Brugge tot Knesselare, getekend in 1640-1642 door Antoon Willaeys en Octaviaan van Mayssien beëdigde landmeters. Het fort maakte deel uit van de fortengordel Staats-Spaanselinies. In situ is opvallend de verhevenheid van het terrein. Mogelijks is dit een aanduiding van de vroegere wal. Deze verdedigingswerken maken deel uit van de "Staats-Spaanse linies" en vormen de overblijfselen van de Tachtigjarige Oorlog die van 1568 tot 1648 werd uitgevochten tussen de Spanjaarden en de Staatsen (inwoners van Nederland). Gedurende deze oorlog zijn door beide partijen veel militaire bouwwerken aangelegd. Deze linies bestonden hoofdzakelijk uit een verdedigingswal met voorliggende gracht soms uitgerust met redoutes en/of forten. Aanvankelijk schakelde men de bestaande bedijking in bij de verdediging en plantte men de forten of redoutes op de bestaande dijktracés in. Te Beernem was dit de dijkage langsheen het kanaal Gent - Brugge. De forten en/of redoutes fungeerden als wachtpost en/of uitvalsbasis terwijl de linies zelf dienden als inundatiewering, antipenetratiestelling en verbindingsweg of communicatielijn tussen de steden en/of forten onderling. De restanten van deze forten en wallen zijn nu nog nauwelijks te onderscheiden op het terrein.

Naar aanleiding van de verbreding van het kanaal is de oude straat verdwenen. Hier was onder meer een magazijncomplex voor bouwmaterialen, een brouwerij, een melkerij en later een wasserij aanwezig.

Thans wordt het begin van de straat getypeerd door de aanwezigheid van een containerpark. Verschillende zijstraten naar nieuwbouwwijk aangelegd in de jaren 1990. Ook aanwezigheid van het voormalig militair domein, thans in gebruik als werkplaats.

  • STADSARCHIEF BRUGGE, Verzameling Kaarten en Plannen, nummer 41.
  • H.N.S. LANDSCHAPSARCHITECTEN, Staats Spaanse Linies. Valorisering van frontierland Zeeuwsch Vlaanderen, Utrecht, 2003.
  • TERMOTE J., Bastions voor koning en God. Forten en verdedigingwerken in het krekengebied van Oost-Vlaanderen, Gent, 2004.
  • VANRIE C., 100 jaar Beernemse middenstand. NCMV Beernem – Sint-Joris, 1999, p. 188.

Bron: GILTÉ S. met medewerking van BAERT S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Militair domein

  • Is deel van
    Beernem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Fortstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12299 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.