Geografisch thema

Hulstlo

ID
12306
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12306

Beschrijving

Straat met verschillende vertakkingen gelegen ten oosten van de Reigerlostraat, en ten noorden van de E40. Beginnend bij de Reigerlostraat en eindigend bij Beelkens. Opgenomen in de ankerplaats "Bulskampveld".

De straatnaam verwijst naar de wijknaam zogenaamd "Hulstlo". Op de kaart van Ferraris (1770-1778) staat de omgeving van "Goed Ten Bogaerde" en de huidige locatie van het kasteeldomein "Reigerlo" weergegeven met landbouwgronden. Ten noorden van het huidige domein "Reigerlo" aanwezigheid van een hoeve met boomgaard en in zuidoostelijke richting ronde structuur, wellicht begroeid met bomen. Op de Vandermaelenkaart (1846-1854): aanwezigheid van bos doorsneden door rechtlijnige wegen (dreven); ten noorden was er bebouwing aanwezig, op locatie waar nu villa aanwezig is, dichtbij autosnelweg. Sinds 1846 aanwezigheid van het kasteel "Reigerlo" (zie Hulstlo nummer 2).

Thans schaars bebouwde geasfalteerde straat loopt doorheen bossen. Kenmerkende dreefstructuren afgezoomd met eiken. Veelal in onbruik geraakte dreven komen uit op de geasfalteerde straat. De drevenstructuur staat in relatie met het hier aanwezige kasteel zogenaamd "Reigerlo" (zie Hulstlo nummer 2). Deze ankerplaats is gelegen in het historische Bulskampveld, een oorspronkelijk veldontginningsgebied. Deze zone komt overeen met laat en op zeer systematische wijze ontgonnen gronden. Het is een relict van de oude heidegebieden die gemeenschappelijke graasgronden vormden en in de 18de-19de eeuw herbebost werden (zie algemene geschiedenis van de veldontginningsgebieden). Het betreft hier een gesloten, deels bebost gebied. Het wegen- en verkavelingspatroon heeft nog dezelfde structuur als de 18de-eeuwse dambordvormige ontginningen. De dreven doorsnijden het bos. Rond het bos liggen akkers en weilanden die eveneens hetzelfde dambordvormig patroon vertonen en afgezoomd zijn met dreven. Het wegen- en slotenpatroon zijn overblijfselen van de ontginningswijze van dit veldgebied. Ze zijn ruimtelijk structurerend en zorgen voor een gecompartimenteerd landschap.

 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Momenten en Landschappen, Monumenten en landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.

Bron: GILTÉ S. met medewerking van BAERT S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Kasteel Reigerlo met park

 • Omvat
  Koetshuis kasteel Reigerlo

 • Is deel van
  Beernem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hulstlo [online], https://id.erfgoed.net/themas/12306 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.