Geografisch thema

Kasteeldreef

ID: 12308   URI: https://id.erfgoed.net/themas/12308

Beschrijving

Straat met recht geasfalteerd straattracé beginnend bij de Berenheemstraat en eindigend bij de Aardappelstraat. De naam van de straat verwijst ongetwijfeld naar het tot in 1971 hier aanwezig kasteel van Beernem. De huidige straat volgt volgens oude kaarten het verloop van de dreef naar het kasteel.

Het straatbeeld wordt aan de onpare kant getypeerd door de aanwezigheid van het park van het voormalige kasteel van Beernem, het zogenaamd "Waterkasteel" en de gebouwen van het "MSC Openhart" ingeplant in het voormalige kasteelpark van het kasteel van Beernem. Voor het thans leegstaande klooster van de paters van het Heilig Hart zijn er plannen om hier ruime appartementen in onder te brengen. Het omliggende park zou toegankelijk blijven voor wandelaars en natuurliefhebbers. Parkaanleg met vervaagde kenmerken van laat 19de-eeuwse landschappelijke vormgeving, solitaire parkbomen (onder meer Bruine beuk, Tamme kastanje), smalle parkbosgordels (Zomereik, Amerikaanse eik, Robinia, Witte paardekastanje, Linde, …), grachtrestanten, vervaagde rondgaande padenstructuur en gedeeltelijk resterende afsluitende haag. Ten noorden vervaagde moestuinruimte, gedeeltelijk omsloten met fruitmuren, voorzien van kleine steunberen en afgedekt met pannen, bewaarde groenteserre. Historische tuinaanleg daterend van voor 1770 (zie de Ferraris), met vierkante walgracht en ruime nutstuin ten zuiden en vermoedelijke boomgaard ten oosten. Parkaanleg vervolgens ontwikkeld voor 1860 met omgracht, rechthoekig basispatroon en kleine vijverpartij, aanvankelijk met toegangsdreef ten noorden, uitgevend op Scherpestraat. Latere, eind 19de- of begin 20ste-eeuwse uitbreiding in oostelijke richting met parkbosgordels, slingerend padenpatroon en aansluitende moestuin ten noorden. Naoorlogse aanpassingen met gemengde aanplant ten oosten, onder meer met diverse coniferen (Levensboom, Schijncipres, Sikkelcipres, …), inpassing van visvijver, brugjes en kleine parkconstructie, toevoeging van muurserre en vrijstaande groenteserres binnen de moestuin.

Anderzijds wordt de straat aan de pare kant ingenomen en gedomineerd door een nieuwbouwwijk, gebouwd op de voormalige gronden van het kasteel van Beernem.


Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

  • Omvat
    Waterkasteel

  • Is deel van
    Beernem