Geografisch thema

Legeweg

ID
12311
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12311

Beschrijving

Verbindingsstraat tussen de Parkstraat en de Kasteelhoek. Gebogen tracé met verschillende vertakkingen. Geasfalteerd, ter hoogte van nummer 9 doodlopend. Loopt deels langs het kanaal Gent - Brugge en vertakt ter hoogte van nummer 16 in een heel kort straatje naar het kanaal, dat in de Atlas der Buurtwegen van 1844 "Botermansstraatje" wordt genoemd. De huidige straatnaam wordt voor het eerst vermeld in 1834 en verwijst vermoedelijk naar de lage ligging van de straat. Oorspronkelijk noemde men de straat "Beernemsche Bruggewegh", een benaming voor de oude weg van Brugge, over Oostkamp naar Beernem.

De historisch belangrijke straat staat aangeduid op de kaart van Sanderus (1641). Op de kaart van Ferraris van 1770-1778 is de straat weergegeven als landelijke weg met bebouwing tegen aan het kanaal Gent - Brugge. Aanwezigheid van de zogenaamde "Bloemendalemolen" of zogenaamde "Walmolen" aangeduid ter hoogte van het huidige nummer 9 en deel uitmakend van het historische Laeregoed (zie Kasteelhoek nummers 11-12). De molen wordt voor het eerst vermeld in 1399 "de Waelmuelen" en staat weergegeven op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571) en de kaart van Sanderus van 1641, wat wijst op het belang van de site. Naar verluidt zou de staak via een inscriptie zijn gedateerd "1600". De houten staakmolen wordt in 1951 gesloopt.

Het straatbeeld wordt bepaald door enerzijds vrijstaande hoeves bestaande uit losse bestanddelen, al dan niet grondig verbouwd. Anderzijds vrijstaande woonhuizen, vooral in het begin van de straat te situeren. De oudste bebouwing staat weergegeven op de kaart van Ferraris van 1770-1778. Sommige hoeves behouden hun oorspronkelijke inplanting van gebouwen maar hebben een grondig verbouwd boerenhuis zie nummer 14.

 • RYSERHOVE A., Vijftig Beernemse plaatsnamen, in Bos en Beverveld, jaarboek 1966, p. 140.
 • RYSERHOVE A., Vierhonderd plaatsnamen te Beernem. Vijfde reeks, in Bos en Beverveld, jaarboek 1972, p. 72.
 • RYSERHOVE A., Beernem, een heemkundige studie, Handzame, 1979, p. 94.
 • VLAMYNCK J., De Walmolen te Beernem, in Bos en Beverveld, jaarboek 1988, p. 63-71.

Bron: GILTÉ S. met medewerking van BAERT S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Is deel van
  Beernem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Legeweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/12311 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.