Geografisch thema

Miseriestraat

ID: 12315   URI: https://id.erfgoed.net/themas/12315

Beschrijving

Doodlopende weg op de grens van Beernem en Sint-Joris, hoofdzakelijk ingenomen door industrie. Geasfalteerde straat beginnend bij de Sint-Jorisstraat ter hoogte van de Miseriebocht en eindigend in zuidelijke richting via een recht tracé. De weg maakte vroeger deel uit van de "Damscheheirweg", de Heerweg naar Damme.

Waaraan het gehucht "Miserie" zijn naam heeft ontleend is niet duidelijk. Een eerste vermelding op een kaart van 1642 "Fort Groot Myserie" voor het fort ten zuiden van de kanaalbocht. Vanaf 1793 is er sprake van een herberg "Miserie" en begin 19de eeuw naar verluidt ook van een gelijknamig veer. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) wordt het gebied ten zuiden van de kanaalbocht aangeduid als "Miserien" afgebeeld als een quasi onbebouwd gebied. Enkel aanwezigheid van de aanzet van de met bomen afgezoomde Lattenklieverstraat te Sint-Joris. In de 17de eeuw lag hier de Zotschorebrug. "Zotschore" was een heerlijkheid die zich aan weerszijden van het kanaal uitstrekte. In 1986-87 werd de kanaalbocht rechtgetrokken. De achtergebleven oude bocht, voor het eerst uitgegraven tussen 1270 en 1280, kreeg een nieuwe bestemming als natuurgebied, "Miseriebocht" genaamd.

 • STADSARCHIEF BRUGGE, Verzameling Kaarten en Plannen, nummer 41.
 • COORNAERT M., RYCKAERT M., VANDERMAESEN M., De Witte Kaproenen. De Gentse Opstand (1379-1385) & De Geschiedenis van de Brugse Leie, Gent, 1979.
 • RYSERHOVE A., Plaatsnamen te Sint-Joris, in Bos en Beverveld, jaarboek 1992, p. 144.
 • RYSERHOVE A., Plaatsnamen te Sint-Joris, in Bos en Beverveld, jaarboek 1995, p. 118.

Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Kantoren van Belgosuc

 • Is deel van
  Beernem