Geografisch thema

Parkstraat

ID
12319
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12319

Beschrijving

Drukke straat langsheen het dorpscentrum beginnend bij de Stationsstraat en eindigend bij het rondpunt aan de Akkerstraat. Hier zijn ook heel wat commerciële functies te situeren.

De straat kan qua bebouwing en straattracé opgesplitst worden in twee stukken. Het eerste straatgedeelte tot aan de zogenaamd "Louisabrug" volgt nog deels het oorspronkelijke tracé eindigend bij het kanaal Gent - Brugge. Hier wordt de bebouwing gekenmerkt door aaneengesloten bebouwing van eenvoudige woonhuizen. De oudste bebouwing uit de jaren 1920-1930 is te situeren in het straatgedeelte naar het kanaal. Vrij eenvoudige woonhuizen opgevat als een diep- of een breedhuis van twee à drie traveeën. Weinig uitgesproken stijlkenmerken. De ene meer uitgewerkt dan de andere. Sommige zijn opgesmukt met sierankers (zie nummer 58) en worden horizontaal belijnd door banden van geglazuurde baksteen ter hoogte van de onder- en de tussendorpels (zie nummer 56).

Het tweede straatgedeelte, vanaf de Louisabrug over het kanaal Gent – Brugge, volgt een nieuw straattracé aangelegd in de jaren 1960. Dit straatgedeelte is schaars bebouwd. Aan beide straatzijden oorspronkelijk akkers- en weilanden. Sinds 2005 dominante aanwezigheid van het ontmoetingscentrum en cultureel centrum "De Kleine Beer" (zie C. Marichalstraat nummer 5). Thans grote bouwactiviteiten waarbij de gronden tussen de Bloemendalestraat en de Parkstraat worden verkaveld en bebouwd met appartementsgebouwen.


Bron: GILTÉ S. met medewerking van BAERT S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Devotiekapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Banneux

  • Omvat
    Hoeve met losse bestanddelen

  • Is deel van
    Beernem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parkstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12319 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.