Geografisch thema

Rollebaanstraat

ID: 12321   URI: https://id.erfgoed.net/themas/12321

Beschrijving

Straat in het centrum van Beernem, beginnend bij de Hoornstraat en eindigend bij de Warande. Rechte straat met betonklinkers loopt langs het kerkplein voor de zogenaamde "Sint-Amandus-kerk Beernem".

Niettegenstaande de ligging van de straat in het centrum van Beernem, lang schaars bebouwde straat gebleven zie de kaart van Ferraris (1770-1778). De bebouwing concentreert zich bij de "Sint-Amanduskerk" en aan het kruispunt met de Aardappelstraat. Ook op de kadastrale kaart van circa 1815 weinig gewijzigd in vergelijking met de situatie weergegeven op de kaart van Ferraris (1770-1778). De huidige bebouwing is vooral te dateren volgens het kadaster vanaf de tweede helft van de 19de eeuw.

Deze straat met verschillende functies namelijk commerciële, religieuze en onderwijsfunctie weerspiegelen zich ook in de aanwezige bebouwing. De pare kant van de straat wordt sinds 1879 gedomineerd door de aanwezigheid van de vrije katholieke school van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën van Ruiselede. Begin 20ste eeuw beschikten de zusters over circa 6 hectaren weiden, akkers, boomgaarden en moestuinen aan weerszijden van de Rollebaanstraat. Een bijhorende kloosterhoeve bevoorraadde de keuken. De school startte in 1879 met twee klassen voor de jongens en drie klassen voor de meisjes. In 1880 bouwden de zusters een klooster en openden in 1884 een bewaarschool. De eenvoudige bakstenen gebouwen van twee bouwlagen onder pannen zadeldak hadden een brede lijstgevel geritmeerd door lange rijen venster- en deuropeningen. In 1897 werd het complex verder uitgebreid met een vierde klas, een tweede bouwlaag boven de bewaarschool. In 1907 openden de zusters een nieuwe ruime en in 1908-1909 een rustoord en weeshuis. De school werd in 1945 uitgebreid met een afdeling middelbare huishoudkunde, in 1960 met een lager modern humaniora (Sint-Lutgardisinstituut) en in 1977 met gemengd middelbaar onderwijs. Thans zijn de gebouwen in gebruik al school en kinderdagverblijf.

Rechts van de kerk en kerkhof, aan het begin van de Rollebaanstraat, aanwezigheid van de vroegere herberg " 't Burgerwelzijn", zie Rollebaanstraat nummer 1. Oorspronkelijk stond hier de zogenaamde "costerie" of het kostershuis. Van 1866 tot 1965 in gebruik als café gekend onder de naam " 't Burgerwelzijn".

De bebouwing is fasegewijs tot stand gekomen. De oudste bebouwing klimt op tot de 18de eeuw zie nummer 1 de voormalige herberg " 't Burgerwelzijn". De bebouwing uit de tweede helft van de 19de eeuw bestaat uit vrij eenvoudige boerenarbeiderswoningen, soms met bijhorende nutsgebouwen. Het zijn lage woningen van al dan niet verankerde baksteen al dan niet bepleisterd en beschilderd. Nummer 13, een halfvrijstaande boerenarbeiderswoning volgens het kadaster gebouwd in 1876, links ervan een oprit. Nummer 17 eveneens in de tweede helft van de 19de eeuw tot stand gekomen.

 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Beernem, 1877/11.
 • VLAMYNCK J., De zusters van Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën te Beernem, 1879-1979, in Bos en Beverveld, jaarboek 1979, p. 18-36.
 • VLAMYNCK J., Herbergen te Beernem, in Bos en Beverveld, jaarboek 1980, p. 14-17.

Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

 • Omvat
  Boerenburgerhuis

 • Omvat
  Congregatiegebouw

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gedenkkapel ter ere van Onze- Lieve-Vrouw van Vrede

 • Omvat
  Herberg 't Burgerwelzijn

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Huis Engelrest en huis Lelie

 • Is deel van
  Beernem