Geografisch thema

Sint-Jorisstraat (Beernem)

ID: 12324   URI: https://id.erfgoed.net/themas/12324

Beschrijving

De straat loopt van Stationsplein over Sint-Joris naar Knesselare. De straatnaam verwijst naar het verloop van de straat richting Sint-Joris. Belangrijke verbindingsas tussen Beernem en Knesselare. Voor de aanleg van de Sint-Andreaslaan had de straat een ander tracé. Thans geasfalteerde straat met licht gebogen tracé loopt door de stationsbuurt van Beernem en langs het centrum van Sint-Joris richting Knesselare.

Op de kaart van Ferraris (1770-1778) staat de straat nog niet weergegeven. De verbindingsweg tussen Beernem en Sint-Joris verliep via een weg langs het kanaal Gent - Brugge. Vanaf het kanaal vertrok een dreef naar het kasteel zogenaamd"Hulstlo", zie Sint-Jorisstraat nummer 82. Op de kaart van Ph. Vandermaelen (1846-1854) staat de straat wel weergegeven met een recht straattracé.

Het huidige straattracé is vermoedelijk aangelegd begin 19de eeuw, doorheen de bossen van het kasteel zogenaamd "Hulstlo" (zie Sint-Jorisstraat nummer 82). De bossen zijn hier lang aanwezig geweest. Ze staan ook nog weergegeven op de militaire kaart van 1911, weliswaar in mindere mate dan op de Ferrariskaart (1770-1778).

De oudste bebouwing gaat terug tot de 18de eeuw (zie Kasteel zogenaamd Hulstlo, Sint-Jorisstraat nummer 82). Tegenaan het Stationsplein dichter bebouwd met woningen overwegend uit de jaren 1920-1930. De ene met meer uitgesproken stijlkenmerken dan de andere. Enerzijds vrij eenvoudige woonhuizen opgevat als een diep- of een breedhuis van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Bij de nummers 29 en 38, volgens het kadaster gebouwd in 1932, zijn de gevels horizontaal belijnd met banden van geglazuurde baksteen ter hoogte van de tussen en/of bovendorpels. Sommige panden zijn opgesmukt met sierankers en bolornament als schouder- en topstuk zie nummers 48-50, daterend van 1935.

 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Beernem, 1932/10, 1932/11, 1935/17.

Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Hoeve bij kasteel Hulstlo

 • Omvat
  Kasteel Hulstlo

 • Omvat
  Samenstel van twee burgerhuizen

 • Is deel van
  Beernem

 • Is gerelateerd aan
  Sint-Jorisstraat (Sint-Joris)