Geografisch thema

Waterstraat

ID: 12329   URI: https://id.erfgoed.net/themas/12329

Beschrijving

Straat, gelegen in de wijk Meerberg, bestaande uit drie vertakkingen. Het eerste straatgedeelte beginnend bij de Parkstraat en eindigend bij de spoorweg Oostende – Brussel. Het tweede straatgedeelte is doodlopend van aan de spoorweg eindigend bij de E40 Oostende – Brussel. Het derde straatgedeelte loopt door tot aan de Wellingstraat.

Oorspronkelijk "Meerbeecksche Kerkweg" of "Meerbergse Kerkweg" genoemd. Deze weg verbond de nederzetting Meerberg - Drie Koningen met de kerk voor de aanleg van de Wellingstraat. Deze dateert van voor het ontstaan van de nabijgelegen Wellingstraat. De huidige straatnaam, sinds 1902, in gebruik verwijst vermoedelijk naar de hier aanwezige Bulskampveldbeek met zijn verschillende aftakkingen.

Heterogeen straatbeeld. Eerste straatgedeelte samen met de Fortstraat, de Lisstraat en de Weldadigheidsstraat een nieuwbouwwijk met woningen vanaf de jaren 1980 tot op heden. Het straatgedeelte voorbij de spoorweg met oudere bebouwing, waarvan de oudste teruggaan tot de eerste helft van de 19de eeuw. Vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw grotere bouwactiviteiten. Volgens kadastergegevens wordt in 1928 een groot stuk bouwgrond ter hoogte van de nrs. 29-33 verkaveld en worden een aantal eenvoudige éénlaagswoningen gebouwd. Mogelijk gaat het om arbeiderswoningen gebouwd door de Maatschappij Vrijhuis-Blijhuis. Doel was goedkope maar comfortabele woningen te bouwen die arbeiders tegen een haalbare prijs konden afbetalen. De huizen werden genoemd naar de bezieler en stichter van de maatschappij Jozef De Lille, namelijk "De Lille-huizen".

Ook woningen uit de jaren 1930 met verwerking van betonnen lateien met geometrische motieven zie nummers 2-8. Nummer 14 met typisch voegwerk en schrijnwerk. Nummer 58 gedateerd door middel van jaarsteen "ANNO 1930". Nummer 94 met geometrisch metselwerk op de borstwering, betonnen lateien en uitkragende penanten op de verdieping. Tal van 19de-eeuwse volumes met nieuw gevelparement, ook volumes uit het begin van de 20ste eeuw met nieuw gevelparement.

Derde straatgedeelte schaars bebouwd en voorzien van wei- en akkerlanden met halverwege een beuken- en eikendreef zogenaamd "dronkaardsdreef" doorlopend tot het domein Bloemendale zie Stationsstraat nummer 70.

 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Beernem, 1928/67.
 • RYSERHOVE A., Driehonderd plaatsnamen te Beernem. Zesde reeks, in Bos en Beverveld, jaarboek 1974-1975, p. 111.
 • RYSERHOVE A.,Rond de oude Paterij, in Bos en Beverveld, jaarboek 1988, p. 10.
 • VAN WONTERGHEM E., Sociaal wonen. Sociale woningbouw te Beernem, in Brochure Open Monumentendag Vlaanderen 2007. Gemeente Beernem, Beernem, 2007, p. 2-9.

Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Waterstraat 33 (Beernem)

 • Omvat
  Burgerhuis uit de jaren 1920
  Hooiestraat 4 (Beernem)

 • Omvat
  Hoeve Joris
  Rietstraat 28 (Beernem)

 • Omvat
  Huis Thuis Best
  Rietstraat 1 (Beernem)

 • Omvat
  Tweewoonst
  Rietstraat 15 (Beernem)

 • Is deel van
  Beernem
  Beernem (Beernem)