Geografisch thema

Wellingstraat

ID: 12330   URI: https://id.erfgoed.net/themas/12330

Beschrijving

Loopt van de Parkstraat naar de Proosdijstraat op het grondgebied Oostkamp. De straatnaam wordt voor het eerst vermeld in 1652 als "wellinckstraete". Deze naam verwijst vermoedelijk naar een nabijgelegen waterloopje.

Overwegend een woonstraat, ter hoogte van de brug over de autosnelweg aanwezigheid van beperkte nijverheid. Op de wijk "Drie Koningen" aanwezigheid van de school "Wellingen" zie Wellingstraat nummer 160. Oorspronkelijk straattracé is gewijzigd door de aanleg van de E40. Van het oorspronkelijk tracé resten nog een stuk in onbruik geraakte weg afgezoomd met eiken. In 1942 werd de brug over de E40 aangelegd.

Heterogeen straatbeeld kan qua uitzicht en bebouwing in drie stukken opgedeeld worden. Het eerste straatgedeelte met recht straattracé van aan de Parkstraat tot aan de spoorweg, loopt langs het kasteelpark horend bij het kasteel Bloemedale (zie Stationsstraat nummer 70), met aanwezigheid van de toegang tot het kasteel Bloemendale en de bijhorende hoeve. Recht er tegenover een in onbruik geraakte toegangsdreef doorlopende naar de evenwijdig lopende Waterstraat. Tweede straatgedeelte van aan de spoorweg Oostende - Brussel loopt door over de autosnelweg E40, wordt gekenmerkt door kleine boerenarbeiderswoningen. Derde straatgedeelte van aan de brug over de autosnelweg wordt gekenmerkt door industrie tegenaan de autostrade, verder verloop wordt gekenmerkt door het bosrijk karakter deel uitmakend van het Bulskampveld (zie Bulskampveld).

Tegen aan de autosnelweg tot 1964 aanwezigheid van het kasteel Meerberg.

 • BRAET R., Schriften van Driekoningen. Een geschiedenis van Beenem, zijn kastelen en de kunstweekends, 2005, p. 53.
 • RYSERHOVE A., Beernem, een heemkundige studie, Handzame, 1979, p. 96.
 • RYSERHOVE A., Driehonderd Beernemse plaatsnamen, in Bos en Beverveld, jaarboek 1974-1975, p. 113-114.

Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Wellingstraat 88 (Beernem)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Wellingstraat 128 (Beernem)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Wellingstraat 107 (Beernem)

 • Omvat
  Burgerhuis in een ruime tuin
  Wellingstraat 105 (Beernem)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Wellingstraat 79 (Beernem)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Wellingstraat 103 (Beernem)

 • Omvat
  Dorpswoning met melkerij
  Wellingstraat 89 (Beernem)

 • Omvat
  Hoeve
  Wellingstraat 123 (Beernem)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Wellingstraat 122 (Beernem)

 • Omvat
  Neerhof, koetshuis en paardenstal van kasteel Bloemendale
  Wellingstraat 34 (Beernem)

 • Omvat
  Samenstel van twee boerenarbeiderswoningen
  Wellingstraat 5-6 (Beernem)

 • Omvat
  School Wellingen
  Wellingstraat 150 (Beernem)

 • Omvat
  Toegang tot het kasteel Bloemendale
  Wellingstraat zonder nummer (Beernem)

 • Is deel van
  Beernem
  Beernem (Beernem)