Geografisch thema

Akkerstraat (Oedelem)

ID
12333
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12333

Beschrijving

Eén van de belangrijkste verbindingsstraten beginnend bij de Parkstraat in het centrum van Beernem en eindigend bij de Beekstraat op het grondgebied Oedelem.

Oudste vermelding van de straat dateert van 1575. De straatnaam verwijst naar de hier aanwezige akkers. Vanouds een belangrijke verbindingsweg. De straat staat gedeeltelijk weergegeven op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571). Met naam aangeduid op de kaart van Ferraris (1770-1778), wat wijst op het belang van de straat. Toen een schaars bebouwde straat afgezoomd met bomen lopend van de dorpskern te Beernem tot aan de kruising met de huidige Berendonkstraat, die toen ook "Ackerstraete" werd genoemd.

Op kaart van 1809 is de "Ackerstraete" weergegeven als een straat met verspreide hoevebouw geconcentreerd langsheen het tracé, met achterliggende open velden en akkers. Op de Ph. Vandermaelenkaart (1846-1854) staat de straat weergegeven met verspreide bebouwing. De straat raakt dicht bebouwd vanaf de jaren 1970-1980 door de nieuwe verkavelingen.

Thans weinig overgebleven van de oorspronkelijke bebouwing. Verspreide bebouwing, met afwisselend oudere 19de-eeuwse volumes en recentere woningen vanaf de jaren 1960 tot op heden.

 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Beernem, 1956/36, 1981/14.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Collectie Kaarten en Plannen, nummer 1608.
 • RYSERHOVE A., Vijftig Beernemse plaatsnamen, in Bos en Beverveld, jaarboek 1966, p. 138-139.
 • ZUTTERMAN H., Heemkundige wandelingen te Oedelem, in Bos en Beverveld, jaarboek 1972, p. 143.

Bron: GILTÉ S. met medewerking van BAERT S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Devotiekapel toegewijd aan Maria

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Is deel van
  Oedelem

 • Is gerelateerd aan
  Akkerstraat (Beernem)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Akkerstraat (Oedelem) [online], https://id.erfgoed.net/themas/12333 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.