Geografisch thema

Bruinbergstraat

ID
12342
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12342

Beschrijving

Loopt van de Tinhoutstraat naar de Nieuwenhovestraat met een recht geasfalteerd straattracé. Eindigt bij de grens met Knesselaere. Gelegen in het gehucht Oostveld. Op een kadastrale kaart van circa 1809 aangeduid met de naam "chemin dit Bruyn beek straete". Oorspronkelijk ook aanwezigheid van de zogenaamde "Zwarte-veldmolen", gelegen op de hoek van de Bruinbergstraat en de Tinhoutstraat, gebouwd rond 1800. De molen raakt in onbruik en wordt vervangen door een stoommaalderij (zie Bruinbergstraat nummer 1).

Vroegere benaming naar verluidt "Wulgestock straete" of "Wulf Stock straete". Dit zou refereren aan de oude heide "de bruynenbergh" genaamd die zich ten noorden van de straat bevond. In 1786 werd door de abdij ten Duinen een naaldbos aangeplant.

Thans is enkel de westzijde van de straat bebouwd. Op de hoek met de Tinhoutstraat aanwezigheid van een voormalige maalderij (zie nummer 1). Voorts enkele boerenarbeiderswoningen met geïntegreerde stal, waarvan de oudste reeds staan weergegeven op het primitief kadasterplan van 1830. De oostzijde van de straat is voorzien van het sportterrein "Oostveld" met bijhorende parking.

 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Collectie Kaarten en Plannen, nummer 1608.
 • MUYLAERT F., RYSERHOVE A., Het Beernem, Oedelem en Sint-Joris van toen, s.l., 1982, p. 114.
 • ZUTTERMAN H., Heemkundige wandeling te Oedelem. Deel IV, in Bos en Beverveld, jaarboek 1976, p. 43.

Bron: GILTÉ S. met medewerking van BAERT S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Maalderij Van Hyfte

 • Is deel van
  Oedelem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bruinbergstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12342 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.