Geografisch thema

Danegemstraat

ID
12343
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12343

Beschrijving

Verbindingsstraat tussen Sijselestraat en de Nieuwstraat met grosso modo een recht straattracé. De naam wordt voor het eerst gebruikt in 1289 "te Daneghem". Op de kaart van Ferraris (1770-1778) staat de straat weergegeven met de naam "Daeneghemstraete". Op de pre-kadastrale kaart van 1809 en op de Popp-kaart van circa 1830 staat de straat aangeduid met de naam "Aneghemstraat". In de Atlas der Buurtwegen van circa 1844 wordt de naam "Hanegemstraete" gebruikt. Op een pre-kadastrale kaart van 1809 zijn kleinere hoeves opgetekend.

De huidige naam verwijst naar de bewoner of eigenaar van "Upschote". Upschote was een leen van de Burg van Brugge. De site wordt reeds vermeld in 1343. Op de kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus van 1571 is op deze plaats een kasteelsite binnen een omwalling opgetekend. Naar verluidt is er in een akte van 1643 sprake van "op de wal van het hof een gewijde plaats waar men van ouden tijden mis heeft gedaan". De kaart van Ferraris (1770-1778) toont drie grote en een klein gebouw, een grote poel binnen een omwalling. Weergegeven op het primitief kadasterplan van 1830 als een hoeve met losse bestanddelen en een bijhorende poel en een naastliggende omwalde site zonder bebouwing. Het huidige gebouwenbestand is zwaar verbouwd in de tweede helft van de 20ste eeuw. Volgens kadasteronderzoek werd het oude woonhuis in 1878 omgevormd tot landgebouw en werd een nieuw woonhuis opgetrokken. Dit laatste wordt vergroot in 1957 en het oude wordt afgebroken. Alle gebouwen worden afgebroken behalve de oude schuur die wordt vergroot. In 1984 worden alle gebouwen ingrijpend verbouwd en uitgebreid in alle richtingen. De enige bewaarde gebouwen zijn de schuur die dateert van voor 1830, mogelijk ouder, en ook nog de woning die dateert van 1878.

Tijdens een prospectie werden hier zowel morfologische sporen en oppervlaktevondsten aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van de productie van dak- en vloertegels. De morfologische sporen zijn uitgebrikte en opgevoerde terreinen en een afvalhoop. De oppervlaktevondsten zijn concentraties van dak- en vloertegels.

Thans schaars bebouwde straat met bewoning van oudsher geconcentreerd ter hoogte van Danegemstraat nummer 17, reeds weergegeven op de kaart van Ferraris (1770-1778). Het tweede straatgedeelte werd toen ingenomen door bossen. Op de kaart van Ph. Van der Maelen (1846-1854) weinig overgebleven van het bosrijk karakter. Toen ook aanwezigheid van een zogenaamde "Distellerie". Nieuwbouwwoningen vanaf de jaren 1960 tot stand gekomen. De straat is thans deels afgezoomd met imposante bomen.

 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Oedelem, 1878/77, 1954/33, 1957/33, 1984/32.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Collectie Kaarten en Plannen, nummer 1608.
 • VANDERMOERE N., Oedelemse dak- en vloertegels, in Brochure Open Monumentendag Vlaanderen 2003. Gemeente Beernem, Beernem, 2003, p. 5-11.
 • VERSTRAETE D., Bezittingen van de Poterie te Oedelem, in Bos en Beverveld, jaarboek, 1974-1975, p. 57-61.
 • ZUTTERMAN H., Heemkundige wandelingen te Oedelem (deel III), in Bos en Beverveld, jaarboek 1974-75, p. 36-37.

Bron: GILTÉ S. met medewerking van BAERT S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Danegemkapel

 • Omvat
  Dankkapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Banneux

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Is deel van
  Oedelem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Danegemstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12343 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.