Geografisch thema

Looweideweg

ID
12352
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12352

Beschrijving

Gelegen op de grens met Brugge (Sint-Kruis). Doodlopende straat beginnend bij de Astridlaan op het grondgebied Brugge (Assebroek) en eindigt bij Ryckevelde (Sijsele). Straatnaam verwijst naar de hier aanwezige Loweiden. De straat loopt eerst langs een nieuwbouwwijk (vanaf 1960 tot stand gekomen) en loopt dan doorheen de Loweiden. Opgenomen als relictzone in de Landschapsatlas.

De Loweiden hebben door hun permanent historisch graslandgebruik een waardevolle en rijke graslandflora. Het gebied vormde tot de 18de eeuw een veldgebied dat later ontgonnen werd volgens een geometrisch parcellerings- en wegenpatroon. De Gemene en Loweiden worden voor het eerst in 1327 vermeld. De oudst bewaarde oorkonde over dit gebied dateert van 12 juli 1475 en werd verleend door hertog Karel de Stoute. Hierin staat dat de aanborgers sedert onheuglijke tijden dit veld "int ghemeene en onverdeelt" bezitten en voor eigen doeleinden gebruiken. Jaarlijks komen de aanborgers samen om hun hoofdmannen te kiezen, die autonoom het gebruik van de gronden reglementeren. Dit recht van de aanborgers wordt vanaf het begin van de 18de eeuw herhaaldelijk betwist. Eerst in 1708, door de baljuw van Sijsele, en in de 19de eeuw door de verschillende openbare besturen die de gronden wilden aanslaan. Na een beslissing, in 1863, door de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen neemt de gemeente de gronden in bezit.

Ze vormen door de omringende bomenrijen en door het overwegend graslandgebruik een landschappelijke entiteit op zich waarbij hun kleinschalige parcellering visueel benadrukt wordt door knotbomenrijen. Het is overwegend een complex van voornamelijk weilanden en in mindere mate akkerlanden met een zeer kleinschalige parcellering die historisch vrij stabiel is. De geometrische perceelsstructuur wordt geaccentueerd door de vrij gave (knot)bomenrij. Deze historisch permanente graslanden hebben tevens een grote floristische en faunistische waarde.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Monumenten en landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.

Bron: GILTÉ S. met medewerking van BAERT S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Grenspaal

  • Is deel van
    Oedelem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Looweideweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/12352 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.