Geografisch thema

Reynaertstraat

ID: 12432   URI: https://id.erfgoed.net/themas/12432

Beschrijving

Landelijke weg met kronkelend verloop die de Ridder de Ghellinckstraat verbindt met de zuidelijker gelegen Molenstraat. Z.g. naar een persoonsnaam. Oudere naamgevingen zijn "het straetken naer Wielsbeke meulen" (1645) en "het dreefken" (landboek 1720). Vroegere aanwezigheid van kapel in het begin, aan oostzijde van de straat (cf. kaart Institut Cartographique Militaire, 1898).

Straat met landelijk-industrieel karakter door aanwezigheid van verspreide hoevebebouwing, in combinatie met enkele woonhuizen en fabrieksgebouwen. Veel van de huidige bebouwing gaat terug op historische sites, reeds weergegeven in het landboek van Wielsbeke (1720), o.m. nr. 37, schuin op straat georiënteerde tweewoonst van één bouwlaag in rode baksteen onder zadeldak in mechanische pannen. Rechthoekige muuropeningen, bij zuidelijke woning onder strek, in noordelijke onder betonlatei. Noordelijke woning met gedeeltelijk bewaarde oudere zijgevel waarin getoogde vensteropening. Ouder bakhuis ten oosten onder zadeldak in Vlaamse pannen waarin rechthoekige muuropeningen. Nr. 33: in het landboek van Wielsbeke (1720) en de Atlas der Buurtwegen (1843) wordt op deze plaats een hoeve weergegeven, thans een woning met nieuwe gevel uit de jaren 1940 of 1950 maar met oudere kern.
In de eerste helft van de 20ste eeuw is de bebouwing met enkele woningen en hoeves aangegroeid (cf. Atlas der Buurtwegen, 1843; Popp-kaart, 1840-1850). Nr. 16, eenlaagse woning van vijf traveeën onder zadeldak in mechanische pannen. Op het primitief kadasterplan ca. 1830 afgebeeld als tweewoonst in eigendom van landbouwer Amandus Blomme. Gecementeerde en witgeschilderde verankerde gevel waarin rechthoekige muuropeningen (vernieuwd schrijnwerk). Nieuwe gootlijst. Grijze plint. Oostelijke zijgevel met vlechtingen. Oostelijke aanbouw (witgeschilderd op grijze plint) met straatgevel in betonsteen, bakstenen oostelijke zijgevel met getoogd venster.
In het interbellum en de jaren 1940 werden enkele woningen verbouwd of nieuwbouwwoningen gerealiseerd, o.m. nr. 6. Naastgelegen loods met nr. 6A in rode baksteen onder trapgevel met centrale mijtervormige kapelnis boven schuifpoort. Nr. 3, woonhuis met vlasschuur. De woning werd in 1932 samen met een bijgebouw volledig herbouwd in opdracht van vlaswerker Arthur Follens – Vandenbulcke. Het woonhuis wellicht later nogmaals verbouwd. Witgeschilderd volume onder zadeldak in mechanische pannen, rechthoekige muuropeningen, dakvenster met fronton. Bijgebouw in rode baksteen onder zadeldak in Vlaamse pannen. Vlasschuur uit 1946 in rode baksteen, muuropeningen onder betonlateien, mijtervormige gevelkapel boven schuifpoort. Nr. 25: enkelhuis van twee traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak in mechanische pannen. Witgeschilderde baksteenbouw gekenmerkt door rechthoekige muuropeningen onder betonlatei. Grijsgekleurde plint en lateien. Tandfries onder de nieuwe gootlijst. Nieuw schrijnwerk. Eenlaagse achteraanbouw. Zijgevel van hoekvolume met Molenstraat (nrs. 84-86) in rode baksteen onder zadeldak in zwartgeglazuurde mechanische pannen. Rechthoekige muuropeningen waarin bewaard schrijnwerk. Natuurstenen plint.

Aan de noordoostzijde van de straat alleenstaande woningen uit het derde kwart van de 20ste eeuw.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Wielsbeke, 1938/3, 1946/10.
DELANGE M., Wielsbeke, in HOLLEVOET F., Als straten gaan praten..., Tielt, 2005, p. 274.


Bron     : Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Dorpswoning

  • Omvat
    Hoeve met losstaande bestanddelen

  • Omvat
    Hoeve met losstaande bestanddelen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Reynaertstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/12432 (Geraadpleegd op 29-11-2020)