Geografisch thema

Vaartstraat (Wielsbeke)

ID
12440
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12440

Beschrijving

Straat die de Vierlindenstraat verbindt met het kanaal Roeselare-Leie op Ooigems grondgebied. In de 19de eeuw maakt de straat nog deel uit van de "Bree straet", zie Atlas der Buurtwegen (1843). In 1645 wordt de weg "Pouckwech" of "Pouckwechstraetken" genoemd. Het landboek van Wielsbeke (1720) vermeldt de "Straete van den Sleerin naer Oyghem".

In mei-oktober 2005 wordt een archeologisch onderzoek gevoerd, naar aanleiding van de geplande realisatie van een nieuwe KMO-zone. Daarbij zijn sporen en structuren uit verschillende perioden aangetroffen, de oudste losse vondsten dateren uit de Steentijden, onder meer vuurstenen voorwerpen en een neolithische bijl. Nederzettingssporen in de vorm van grachten die een perceleringsstructuur vormden, wijzen op menselijke aanwezigheid rond 50 voor Christus -50 na Christus Ook een erf uit de volle middeleeuwen aangetroffen, met woonhuis en 10de-12de-eeuwse scherven.

Verspreide bebouwing onder meer bestaande uit 19de- en begin 20ste-eeuwse eenlaagswoningen. Nummer 13, 18, 20 en 27: dubbelhuizen van drie traveeën onder zadeldak, nummer 13 met nieuw parement en gewijzigde muuropeningen, keldervenster in de breuksteenplint, nummer 18 schuin ten opzichte van de straat gelegen, gerenoveerd, met getoogde muuropeningen waarin vernieuwd schrijnwerk, plint en dorpels in natuursteen, nummer 20 eveneens met getoogde muuropeningen, gecementeerde plint, westelijke zijgevel met kapelnis waarin beeld van Christus Heilig Hart, nummer 27 schuin tgov. de rooilijn gelegen, verankerde bepleisterde gevel waarin rechthoekige muuropeningen, noordelijke zijgevel vernieuwd, achtergelegen vlasschuur met gevelkapel. Nummer 17: enkelhuis van twee traveeën onder mansardedak in mechanische pannen, vernieuwde gevel en nieuw schrijnwerk. Nummers 29-31: haaks op de straat gebouwd volume, reeds afgebeeld op primitief plan circa 1830, getoogde muuropeningen, vernieuwd schrijnwerk, nummer 31 witgekalkt. Zuidelijk gesitueerd bakhuis onder zadeldak in Vlaamse pannen, gedichte getoogde muuropeningen. Aanbouw onder lessenaarsdak ten noorden. Bestaande bebouwing in de jaren 1930 aangevuld, onder meer met woningen van twee bouwlagen onder zadeldak. Nummers 12-16 respectievelijk daterend uit 1930 en 1932, vrijwel identieke enkelhuisgevels van drie traveeën, roodbakstenen lijstgevel met gebruik van gele baksteen voor banden, fries onder de gootlijst en schoorsteen, korfboogvormige muuropeningen met aanwending van natuursteen voor aanzet- en sluitstenen, vernieuwd schrijnwerk; nummer 12 bevat bewaarde kroonlijst met bebording op klossen. Aanpalend aan nummer 16 restant oud magazijn met getoogd poortje.

De straat telt aan de zuidzijde ook enkele vrijstaande eengezinswoningen uit het vierde kwart van de 20ste eeuw. Tevens enige industriële activiteit.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Wielsbeke, 1930/25, 1932/6.
 • Archeologie te Wielsbeke - Vaartstraat: Voorstelling van de resultaten, in Gemeentelijke Informatiekrant, nummer 110, 2006, p. 11.
 • DELANGE M., Wielsbeke, in HOLLEVOET F., Als straten gaan praten..., Tielt, 2005, p. 276.
 • HOORNE, J., Archeologisch onderzoek langs de Vaartstraat te Wielsbeke, in Leiesprokkels 2005-2006, jaarboek 9, 2006, p. 51-87.

Bron: SANTY P. & DEVOOGHT K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenburgerhuizen met vlasschuren

 • Is deel van
  Wielsbeke

 • Is gerelateerd aan
  Vaartstraat (Ooigem)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vaartstraat (Wielsbeke) [online], https://id.erfgoed.net/themas/12440 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.