Geografisch thema

St.-Brixiusplein

ID
12465
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12465

Beschrijving

Overkoepelende benaming voor het plein gelegen op de hoek van het kruispunt tussen de Oostrozebeeksestraat en de Bavikhoofsestraat, en de bebouwing gelegen op de hoek van Bavikhoofsestraat en Desselgemsestraat, met inbegrip van het kerkplein ten westen van de kerk.

Vanouds lag de Ooigemse pastorie ten noorden van de kerk. De pastorie wordt volgens bronnen uit 1643 hersteld: "stroo omme te repareren de priestrage...". Rond het midden van de 18de eeuw wordt de pastorie afgebroken en vervangen door een nieuwe pastoorswoning. Er wordt vermeld dat pastoor De Buus deze pastorie liet bouwen in 1748, en dat het wapen van de Sint-Pietersabdij uit Gent er was aangebracht. In de periode 1868-1871 wordt in het kader van de aanleg van een steenweg die Oostrozebeke met Deerlijk moet verbinden de "straat naar Oost-Roosebeke recht getrokken en besteenigd", daarvoor wordt gedeeltelijk de moestuin van de pastoor onteigend. De wallen van de pastorie worden daarbij opgevuld en de moestuin ommuurd. In 1876 wordt een verdieping bijgebouwd, onder leiding van architect Minne uit Kortrijk. Hoewel de plannen werden afgekeurd door de Commissie voor Monumenten, worden de werken toch uitgevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de pastorie verbouwd tot gemeentehuis en verhuist de dorpsherder naar een nieuwe woning ten westen bij de kerk. De verandering wordt bij kadaster geregistreerd in 1957.
Thans een vrijstaand volume in rode baksteenbouw van twee bouwlagen onder schilddak. Boven de toegangsdeur prijkt het gerecupereerde of gekopieerde wapenschild van de Gentse Sint-Pietersabdij, in blauwe hardsteen met inscriptie: "IN HOC SIGNO".

Bebouwing met woonfunctie. Het kerkpleintje ten westen en het plein ten noorden van de kerk zijn bebouwd met naoorlogse woningen. Op de hoek van de Bavikhoofstestraat en de Desselgemsestraat bevindt zich een oude solitaire Robinia pseudoacacia, geschatte ouderdom ca. 100 jaar.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Ooigem, 1957/21.
SLOSSE L., Rond Kortrijk of schetsen over de prochien van het oud bisdom Doornyk liggende in de voormalige dekenijen van Helkijn, Kortrijk & Wervik, deel III, Roeselare, 1904-1914, p. 1522.


Bron     : Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Oorlogsgedenkteken

 • Omvat
  Opgaand acacia als vredesboom

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Brixius

 • Omvat
  Rijbebouwing


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: St.-Brixiusplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/12465 (Geraadpleegd op )