Geografisch thema

Drogenbroodstraat

ID
12474
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12474

Beschrijving

Landelijke weg die vanaf de Moerdijkstraat noordwaarts loopt en ter hoogte van de grens met Oostrozebeke naar het oosten afbuigt om verbinding te geven met de Driekoningenstraat. Een doodlopend gedeelte leidt naar de huizen rond het Elsbos. Zogenaamd naar het derde kanton "Droogenbroothoeck", een van de 18de-eeuwse prekadastrale onderverdelingen (zie landboek Sint-Baafs-Vijve, 1763). De benaming "Drogenbrood" kent diverse etymologische verklaringen, onder meer als stuk grond dat niet veel opbrengt, of omwille van de armoede die heerste in de afgelegen noordelijke hoek van Sint-Baafs-Vijve. In de 18de eeuw werden er door de Heilige Geesttafel enkele "Armhuizen" gebouwd. In de 18de eeuw kent de weg een ontdubbeling: een noordelijk traject loopt in de richting van Oostrozebeke (langs nummer 1), een zuidelijk traject geeft verbinding met de Moerdijkstraat (langs thans doodlopend gedeelte). In de 19de eeuw wordt de straat weergegeven als "Patrysse straet" (Atlas der Buurtwegen, 1844), z.g. naar de historische hoeve "'t Goet te Winckele" of "Patryssegoed" (zie Driekoningenstraat). Er bestaat geen verbinding met de Moerdijkstraat, een thans verdoofd tracé loopt noordwaarts tot de Driekoningenstraat naar de historische hoeve "'t Goet te Winckele" of "Patryssegoed". Het oostelijke stuk van de straat staat slechts als landwegel aangeduid: "Maerct weg". Tot 1979 wordt een stuk van de straat "Kapellestraat" genoemd. Bij de ruilverkaveling van circa 1980 wordt bij kadaster het zuidelijk doortrekken van de straat tot de Moerdijkstraat geregistreerd.

Verspreide hoevebebouwing opklimmend tot derde kwart 18de eeuw, cf. kaart van het derde kanton "Droogenbroothoeck" van het landboek van Sint-Baafs-Vijve (1763). Onder meer nummer 2: Het "Elsbos", geboortehuis van schrijver André Demedts (1909-1992), thans een tot buitenverblijf gerenoveerde hoeve. Ter hoogte van nummer 6, een alleenstaand 19de-eeuws stalletje met getoogde muuropeningen en centrale poort.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel III, Brugge, 1923, kolommen 627-628.
  • DELANGE M., Sint-Baafs-Vijve, in HOLLEVOET F., Als straten gaan praten..., Tielt, 2005, p. 198.

Bron: SANTY P. & DEVOOGHT K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve

  • Is deel van
    Sint-Baafs-Vijve


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Drogenbroodstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12474 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.