Geografisch thema

Loverstraat

ID
12479
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12479

Beschrijving

Dicht bebouwde straat met gebogen verloop die vanaf het kruispunt van de Rijksweg en de Wakkensteenweg noordwaarts loopt om ter hoogte van de Caignaardstraat terug op de Wakkensteenweg uit te komen. Zogenaamd naar de wijknaam "Loverhoek", vroeger "Tooverhoek". Historische bronnen getuigen van een verregaande verwarring omtrent de benaming en schrijfwijze van het toponiem. Volgens De Flou wordt de plaats in 1820 en 1846 vermeld als "Hooverhoek"; in 1850, 1880 en 1905 als "Looverhoek", in 1850 komt ook "Looverbeek" voor. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) spreekt men van "Rooverbeek", "Rooverstraat" en "Tooverhoek". De wijk- of gehuchtnaam "Tooverhoek" wordt al vermeld in 1836, ook "Thoorver Hoeck" op de Ferrariskaart (1770-1778). Ook de topografische kaarten van het Dépôt de la Guerre (1875) en het Institut Cartografique Militaire (1898 en 1947) spreken nog van "Tooverhoek".

Op kaarten bij het renteboek van de heerlijkheden Ingelmunster en Vijve (1642) wordt de straat vermeld als "den groenen wech". In een renteboek van 1645 is de weg beschreven als "straete loopende vanden hooghen cnock naer den grooten wech", op kaarten bij het landboek van Sint-Baafs-Vijve (1763) vermeld als "theyligh Sacrament Straetien".

Oorspronkelijk agrarisch karakter door verspreide landelijke en historisch relatief dichte bebouwing. Thans straat met voornamelijk woonfunctie, reeds gecreëerd vanaf de jaren 1930 en nog uitgebreid in de tweede helft van de 20ste eeuw. Industrieel karakter door aanwezigheid van bedrijf Balta.
De kaart van het eerste kanton "Kerckwyck" van het landboek van Sint-Baafs-Vijve (1763) en de Ferrariskaart (1770-1778) tonen verspreide bebouwing langsheen de straat, onder meer een tiental woningen en kleine hoeves. Vaak gaat het om samenstellen van meerdere woningen, zie kadastrale kaart uit 1815. Hoofdzakelijk oost-west georiënteerde bebouwing haaks op straat. Tijdens het interbellum wordt de woonfunctie uitgebreid, voornamelijk in het zuidelijke deel van de straat. Resterende doorsnee interbellumwoningen, voornamelijk twee aan twee gebouwde enkelhuizen met rechthoekige muuropeningen, zie nummers 1-3, 26-28. Huisjes van anderhalve bouwlaag, nummers 22-24. Enkelhuizen met korfboogvormige muuropeningen, zie nummers 11, 30-32, 34, voorzien van nieuw schrijnwerk en/of gewijzigde muuropeningen. Vaak met kapelnis in de zijgevel en schuin ten opzichte van de rooilijn ingeplant. In 1969-1970 wordt tussen de Loverstraat en de Vijvedreef de sociale woonwijk "Kraaienhof" aangelegd door de sociale bouwmaatschappij "Helpt Elkander" uit Waregem, zogenaamd naar een verdwenen café (zie appartementsblokken nummers 72-90). Ten noorden daarvan ligt een sportterrein "'t Kraaienhof", met parking en voetbalplein.

In het begin van de straat staan nieuwe ééngezinswoningen in tuin, meegaand met wijkbebouwing Hof van Vlaanderenstraat, ook verder in de straat vrijstaande eengezinswoningen in tuin. Op het einde van 2004 wordt onder meer het kruispunt met de Rijksweg en de Wakkensteenweg heraangelegd. Daarvoor werd de oude herberg "Hof van Vlaanderen" (zie Rijksweg) gesloopt.
Het zuidelijke deel van de straat wordt geflankeerd door het textielbedrijf Balta, gelegen langsheen de Rijksweg.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel IX, Brugge, 1929, kolommen 945-946; Deel XIII, Brugge, 1932, kolommen 800-801; Deel XV, Brugge, 1934, kolom 968.
 • DELANGE M., Sint-Baafs-Vijve, in HOLLEVOET F., Als straten gaan praten..., Tielt, 2005, p. 200.

Bron: SANTY P. & DEVOOGHT K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning met restant van warmwaterroterij

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwkapel

 • Is deel van
  Sint-Baafs-Vijve


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Loverstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12479 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.