Geografisch thema

Erondegemdorp

ID
1250
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1250

Beschrijving

Landelijke dorpskom, gelegen op een hoogte met nog deels gekasseide bestrating. Gesloten geheel met aaneengesloten bebouwing; nummer 7 en 8 staan achterin ten opzichte van de rooilijn, voortuintjes afgesloten door een hek. Eenlaagse boerenhuisjes: nummer 9 uit de tweede helft van de 18de eeuw, nummer 7 en 8, aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw, met oudere kern (nummer 8 met rechts zijpuntgevel met vlechtingen). Verder boerenhuisjes met recente aanpassingen en vernieuwde parementen, alsook eenvoudige bebouwing uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Deze geslotenheid wordt bedreigd ten zuiden, naar de Kapelhofstraat toe, door nieuwe bouw en slopingen (dienstgebouwen nummer 1). Ten zuiden en ten westen, nummer 1 en 2, grotere volumes op de helling naar de kerk toe.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Pietersbanden

 • Is deel van
  Erondegem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Erondegemdorp [online] https://id.erfgoed.net/themas/1250 (Geraadpleegd op )