Geografisch thema

Kattestraat

ID: 12502   URI: https://id.erfgoed.net/themas/12502

Beschrijving

Secundaire uitvalsweg met licht gebogen tracé. Eénrichtingsverkeer van het centrum tot de Boomgaardstraat. Lange straat lopende van de Brugsesteenweg naar de zessprong met de Hulstse-, Bavikhoofse-, Leie-, Kerk- en Koning Boudewijnstraat. Verbindt het gehucht "Kathoek" met het dorpscentrum.
Op de figuratieve caerte van François de Bal (1748) vermeld als "Straete van Cuerne naer de Catte". Tevens afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) met licht gebogen tracé en getypeerd door verspreide landelijke bebouwing. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) vermeld als "Kattestraat" en lopende van het centrum van Kuurne tot het gehucht "Ste.-Cathérine". De straat wordt nog steeds gekenmerkt door verspreide landelijke bebouwing. Ca. 1840 wordt de straat verbreed en gekasseid. Thans hoort het deel tussen het gehucht Kathoek en de parochie Sint-Katrien tot de Sint-Katriensteenweg.
Door zijn functie als verbindingsweg waren er ook tal van herbergen gevestigd. Op de hoek met de huidige Lijstergalm was tussen 1664 en 1810 de herberg "De Tassche" gesitueerd, thans afgebroken. In het begin van de 20ste eeuw waren dat o.m. "St. Barbe", "De Mote", "De Krieke", "Breydel en Deconinck", "In 't jaar 1302" en "De Sterre".

Heterogeen straatbeeld met hoofdzakelijk woonfunctie, nabij het dorpscentrum rijbebouwing, later overgaand in lintbebouwing. Ook enkele vrijstaande ééngezinswonigen uit het laatste kwart van de 20ste eeuw.
Daarnaast ook kleinschalige industrie door de voormalige vlasbedrijfjes cf. de verscheidene bewaarde schuren. In 1941 waren er een tiental vlasverwerkingsbedrijfjes en twee vlasfabrieken met roterij en zwingelarij in de straat gevestigd. Nr. 83, meubelfabriek N.V. Oosterlynck, vroeger vlaszwingelarij en kunstmatige roterij gebouwd in 1927 door Camiel Derez en zonen, cf. kadaster. In 1941 had de fabriek 1 warmwaterroterij met 12 rootkamers en 12 zwingelmolens en 1 zwingelturbine.
In het begin van de straat heeft de Evangelische kerk haar ontmoetingsplaats, nr. 27.

Doorsneebebouwing daterend uit het eind van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw van twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat). Enkelhuizen met eenvoudige bakstenen lijstgevels, al dan niet beschilderd. Ook tal van vernieuwde en aangepaste parementen.
Nr. 14, met beglaasd muurnisje met heiligenbeeld. Nr. 22, enkelhuis met eenvoudige bakstenen lijstgevel met getoogde muuropeningen onder strek van lichtrode baksteen. Nr. 51, voormalige vlasserswoning met typerende grote rechthoekige muuropening (voormalige laaddeur naar de vlaszolder) boven de deur, thans vernieuwd schrijnwerk. Nr. 58, getoogde muuropeningen onder strek, vernieuwd schrijnwerk. Nr. 134, met bovenvensters onder strek en benedenvenster en voordeur onder ijzeren I-balken met rozet.
Nrs. 142-148, samenstel van vier vlasserswoningen volgens het kadaster respectievelijk opgetrokken in 1935, 1933, 1934 en 1932. Enkelhuizen met eenvoudig parement van rode baksteen, getypeerd door de voormalige toegangen tot achtergelegen werkhuizen of zwingelarijtjes. Nrs. 142 en 144, met beglaasd heiligennisje.
Nrs. 154-158, drie enkelhuizen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, met eenvoudige bakstenen lijstgevel, geritmeerd door getoogde muuropeningen onder strek.
Nr. 191, voormalige burgerwoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, vermoedelijk aangepast in het derde kwart van de 20ste eeuw cf. benedenvensters en centraal voormalig laadluik met ijzeren borstwering. Witgeschilderde lijstgevel met aflijnende overhoekse fries en getoogde bovenvensters onder strek en bakstenen borstwering. Beglaasd muurnisje in omlijsting van zwarte baksteen.
Nr. 193, voormalige vlasserswoning, vermoedelijk uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, met typerende grote muuropening boven de voordeur met vermoedelijk voormalige laaddeur naar de vlaszolder. Rechthoekige muuropeningen onder geschilderde latei; vernieuwd schrijnwerk.
Ook enkele voorbeelden van diephuizen o.m. nrs. 60-62 met eenvoudige bakstenen puntgevel. Nr. 62, beschilderd met korfbogige muuropeningen onder strek, met vernieuwd schrijnwerk.
Verschillende woningen met bijhorende vlasschuur. Nr. 76, enkelhuis met parement uit het derde kwart van de 20ste eeuw en links schuur met typisch beglaasd heiligennisje boven de poortopening.
Ook enkele voorbeelden van éénlaagse bebouwing, allen met vernieuwd parement (nrs. 21, 23, 29).
Verder bebouwing uit het interbellum. Nr. 10, enkelhuis met parement van rode baksteen met gebruik van strekse verbanden en met typerende licht vooruitspringende deurtravee met geprofileerd portaal. Nr. 98, enkelhuis met parement van gele baksteen en geprofileerd portaal en deels vernieuwd schrijnwerk. Nr. 194, burgerwoning uit de late jaren 1930 met opvallende terugwijkende deurtravee met halfronde luifel boven het portaal. Vensterpenanten in gele baksteen.
Aanvullende en vervangende nieuwbouw uit de tweede helft van de 20ste eeuw, o.m. nr. 68, een kwalitatieve hedendaagse woning.
Links van nr. 10, elektriciteitscabine uit het interbellum, eenvoudige baksteenbouw onder pannen schilddakje, verfraaid door het gebruik van gele sierbaksteen. Ter hoogte van nr. 204, recentere elektriciteitscabine met blinde muurnis afgelijnd door segmentbooogfries.
Sinds 1962 is de hippodroom (nr. 188) in de straat gevestigd.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Kuurne, 1927/zonder schets, 1932/9, 1933/12, 1934/5, 1935/7.
RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten, nr. 2292: Figuratieve caerte, opgemaakt door François de Bal, 1748.
BRUNEEL N., Oude herbergen te Kuurne, Kuurne, 1996, p. 54.
METSENS J., Geschiedenis en evolutie van de gemeente Kuurne met commentaar over de Leieslag- mei 1940, Brugge, 1959, p. 36.
Onze vlasvezelbereidingsnijverheid. Jaarboek 1941. Textielcentrale, Kortrijk, 1941, p. 190-209.
www.kuurne.be


Bron     : De Gunsch A. met medewerking van Moeykens S. 2008: Inventaris van  het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kuurne,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL37, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Burgerwoning van 1940

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Eenvoudig burgerhuis

 • Omvat
  Eenvoudige arbeiderswoning

 • Omvat
  Eenvoudige burgerwoning

 • Omvat
  Hippodroom

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kattestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/12502 (Geraadpleegd op 20-01-2021)