Geografisch thema

Kattestraat

ID
12502
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12502

Beschrijving

Secundaire uitvalsweg met licht gebogen tracé. Eénrichtingsverkeer van het centrum tot de Boomgaardstraat. Lange straat lopende van de Brugsesteenweg naar de zessprong met de Hulstse-, Bavikhoofse-, Leie-, Kerk- en Koning Boudewijnstraat. Verbindt het gehucht "Kathoek" met het dorpscentrum.

Op de figuratieve caerte van François de Bal (1748) vermeld als "Straete van Cuerne naer de Catte". Tevens afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) met licht gebogen tracé en getypeerd door verspreide landelijke bebouwing. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) vermeld als "Kattestraat" en lopende van het centrum van Kuurne tot het gehucht "Ste.-Cathérine". De straat wordt nog steeds gekenmerkt door verspreide landelijke bebouwing. Circa 1840 wordt de straat verbreed en gekasseid. Thans hoort het deel tussen het gehucht Kathoek en de parochie Sint-Katrien tot de Sint-Katriensteenweg.

Door zijn functie als verbindingsweg waren er ook tal van herbergen gevestigd. Op de hoek met de huidige Lijstergalm was tussen 1664 en 1810 de herberg "De Tassche" gesitueerd, thans afgebroken. In het begin van de 20ste eeuw waren dat onder meer"St. Barbe", "De Mote", "De Krieke", "Breydel en Deconinck", "In 't jaar 1302" en "De Sterre".

Heterogeen straatbeeld met hoofdzakelijk woonfunctie, nabij het dorpscentrum rijbebouwing, later overgaand in lintbebouwing. Ook enkele vrijstaande ééngezinswonigen uit het laatste kwart van de 20ste eeuw.
Daarnaast ook kleinschalige industrie door de voormalige vlasbedrijfjes zie de verscheidene bewaarde schuren. In 1941 waren er een tiental vlasverwerkingsbedrijfjes en twee vlasfabrieken met roterij en zwingelarij in de straat gevestigd. Nummer 83, meubelfabriek N.V. Oosterlynck, vroeger vlaszwingelarij en kunstmatige roterij gebouwd in 1927 door Camiel Derez en zonen, zie kadaster. In 1941 had de fabriek 1 warmwaterroterij met 12 rootkamers en 12 zwingelmolens en 1 zwingelturbine.
In het begin van de straat heeft de Evangelische kerk haar ontmoetingsplaats, nummer 27.

Doorsneebebouwing daterend uit het eind van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw van twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat). Enkelhuizen met eenvoudige bakstenen lijstgevels, al dan niet beschilderd. Ook tal van vernieuwde en aangepaste parementen.

Nummer 14, met beglaasd muurnisje met heiligenbeeld. Nummer 22, enkelhuis met eenvoudige bakstenen lijstgevel met getoogde muuropeningen onder strek van lichtrode baksteen. Nummer 51, voormalige vlasserswoning met typerende grote rechthoekige muuropening (voormalige laaddeur naar de vlaszolder) boven de deur, thans vernieuwd schrijnwerk. Nummer 58, getoogde muuropeningen onder strek, vernieuwd schrijnwerk. Nummer 134, met bovenvensters onder strek en benedenvenster en voordeur onder ijzeren I-balken met rozet.
Nummers 142-148, samenstel van vier vlasserswoningen volgens het kadaster respectievelijk opgetrokken in 1935, 1933, 1934 en 1932. Enkelhuizen met eenvoudig parement van rode baksteen, getypeerd door de voormalige toegangen tot achtergelegen werkhuizen of zwingelarijtjes. Nummers 142 en 144, met beglaasd heiligennisje.
Nummers 154-158, drie enkelhuizen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, met eenvoudige bakstenen lijstgevel, geritmeerd door getoogde muuropeningen onder strek.
Nummer 191, voormalige burgerwoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, vermoedelijk aangepast in het derde kwart van de 20ste eeuw zie benedenvensters en centraal voormalig laadluik met ijzeren borstwering. Witgeschilderde lijstgevel met aflijnende overhoekse fries en getoogde bovenvensters onder strek en bakstenen borstwering. Beglaasd muurnisje in omlijsting van zwarte baksteen.
Nummer 193, voormalige vlasserswoning, vermoedelijk uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, met typerende grote muuropening boven de voordeur met vermoedelijk voormalige laaddeur naar de vlaszolder. Rechthoekige muuropeningen onder geschilderde latei; vernieuwd schrijnwerk.
Ook enkele voorbeelden van diephuizen onder meer nummers 60-62 met eenvoudige bakstenen puntgevel. Nummer 62, beschilderd met korfbogige muuropeningen onder strek, met vernieuwd schrijnwerk.
Verschillende woningen met bijhorende vlasschuur. Nummer 76, enkelhuis met parement uit het derde kwart van de 20ste eeuw en links schuur met typisch beglaasd heiligennisje boven de poortopening.
Ook enkele voorbeelden van éénlaagse bebouwing, allen met vernieuwd parement (nummers 21, 23, 29).

Verder bebouwing uit het interbellum. Nummer 10, enkelhuis met parement van rode baksteen met gebruik van strekse verbanden en met typerende licht vooruitspringende deurtravee met geprofileerd portaal. Nummer 98, enkelhuis met parement van gele baksteen en geprofileerd portaal en deels vernieuwd schrijnwerk. Nummer 194, burgerwoning uit de late jaren 1930 met opvallende terugwijkende deurtravee met halfronde luifel boven het portaal. Vensterpenanten in gele baksteen.
Aanvullende en vervangende nieuwbouw uit de tweede helft van de 20ste eeuw, onder meer nummer 68, een kwalitatieve hedendaagse woning.

Links van nummer 10, elektriciteitscabine uit het interbellum, eenvoudige baksteenbouw onder pannen schilddakje, verfraaid door het gebruik van gele sierbaksteen. Ter hoogte van nummer 204, recentere elektriciteitscabine met blinde muurnis afgelijnd door segmentbooogfries.
Sinds 1962 is de hippodroom (nummer 188) in de straat gevestigd.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Kuurne, 1927/zonder schets, 1932/9, 1933/12, 1934/5, 1935/7.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten, nr. 2292: Figuratieve caerte, opgemaakt door François de Bal, 1748.
 • BRUNEEL N., Oude herbergen te Kuurne, Kuurne, 1996, p. 54.
 • METSENS J., Geschiedenis en evolutie van de gemeente Kuurne met commentaar over de Leieslag- mei 1940, Brugge, 1959, p. 36.
 • Onze vlasvezelbereidingsnijverheid. Jaarboek 1941. Textielcentrale, Kortrijk, 1941, p. 190-209.

Bron: DE GUNSCH A. met medewerking van MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kuurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL37, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: De Gunsch, Ann
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis van 1940

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hippodroom

 • Omvat
  Vlasschuur

 • Is deel van
  Kuurne


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kattestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12502 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.