Geografisch thema

Pieter Vinckestraat

ID
12519
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12519

Beschrijving

Landelijk straat met licht bochtig tracé, gelegen in het noorden van de gemeente tussen de Sint-Katriensteenweg en de Haantjesstraat. Maakt deel uit van het gehucht en de parochie Sint-Katrien. Volgens De Flou vanaf 1912 huidige benaming, die herinnert aan landbouwer Pieter Vincke, die gemeenteraadslid was te Kuurne.

Op de figuratieve caerte van François de Bal (1748) vermeld als "Straete van Sente Catherine Capelle naer het haentjen". Op het einde van de straat (het oosten) splits de straat zich op in een zuidelijk en een noordelijk deel. De noordelijke afsplitsing bestaat thans niet meer. Het zuidelijk deel dat thans deel uitmaakt van de straat, leidt naar een belangrijke hoevesite het " 't goedt te Locart" (nummer 90). Volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1784. De Ferrariskaart (1770-1778) beeldt een langs beide zijde beboomde straat af met verspreide landelijke bebouwing. Het "'t goedt te Locart" wordt niet afgebeeld.

Op de Atlas der Buurtwegen (1844) vermeld als Haantjesstraat, verwijzend naar de gelijknamige herberg (zie Haantjesstraat). Het westelijke straatdeel, dat verbreed, wordt thans gekenmerkt door vrijstaande eengezinswoningen gelegen in tuin, uit het laatste kwart van de 20ste eeuw.

 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten, nr. 2292: Figuratieve caerte, opgemaakt door François de Bal, 1748.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVI, Brugge, 1929, kolom 821; 1935, kolom 488.
 • SUYKERS K., De geschiedenis van St.-Kathterina. Parochie op de gemeenten Heule, Kuurne en Lendelede, Kortrijk, 1970, p. 137.

Bron: DE GUNSCH A. met medewerking van MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kuurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL37, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: De Gunsch, Ann
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Historische hoeve 't goedt te Locart

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Is deel van
  Kuurne


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pieter Vinckestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12519 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.