Geografisch thema

Aardenmolenstraat

ID
12598
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12598

Beschrijving

Grillig verlopende landelijke weg tussen de Steenovenstraat ten zuidwesten en de Vierschaarstraat ten noordoosten, die gedeeltelijk de grens met het gehucht de Ginste (Oostrozebeke) volgt, waar tevens de bebouwing aan de oostzijde, de elleboogvormige knik en het verder oostwaartse verloop van de weg gelegen zijn.

Op een kaart bij het landboek van 1654-1656 net als de huidige Ledestraat aangeduid als onderdeel van het "Sinte Amands straetken" met verspreide kleinschalige landelijke bebouwing, de dwars lopende Duivelspuibeek en aanduiding van het kruispunt met de Vierschaarstraat als "te seeven eecken", voor het eerst vermeld in 1614.

Op de Ferrariskaart (1770-1778) zuidwestelijk tracé weergegeven als landwegje doorheen bebost gebied. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) nog steeds aangeduid als onderdeel van de Sint-Amandstraat of "weg van aen de brug genaemd de berdelenbrug leydende naer Thielt en op verscheydene gedeelten Oost Roosebeke en Meulebeke grensscheydende".

Huidige benaming sinds 1983 als volkse verbastering van de "Erdemeulen", "Hernemuelene" of de Herentmolen die ten noorden ervan, langs de Gentstraat, gelegen is en voor het eerst vermeld wordt in 1575.

Op de kaart van het Dépôt de la Guerre van 1876 staat voor het eerst de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Salette weergegeven ter hoogte van de elleboogvormige knik. Deze neogotische kapel, ook "Lambrechts kapel" genoemd en naar verluidt circa 1850 gebouwd om de veestapel van de nabijgelegen hoeve te vrijwaren van ziekte, is recent omwille van vervallen toestand afgebroken. Hierbij verdwijnen eveneens onder meer de landschapsschildering op doek en het beeld van de verschijning van Onze-Lieve-Vrouw aan twee kinderen, zoals dit volgens de legende in 1846 gebeurt te Salette. Naar verluidt is nog een ander kapelletje dat bij een hoeve gelegen is, verdwenen.

Thans beperkte 20ste-eeuwse bebouwing op het grondgebied van Meulebeke, onder meer nummer 5, woonhuis met vlasschuur gebouwd in 1947 ten noordwesten van de thans verdwenen kapel. Grote schuur in betonsteen onder zadeldak (nok loodrecht op straat; golfplaten) met metalen schuifpoort waarboven lege rondboognis in roodbakstenen omlijsting met kruis. Tegen de voorgevel, ijzeren waterpomp. Lagere bakstenen achteraanbouw met onder meer laadopening voorzien van schuifluik.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 2, 1947/58.
  • BOUCKHUYT L., De kapellekensbaan, een inventaris van de Meulebeekse veldkapellen, Meulebeke, 1994, p. 80-84.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVIII, Brugge, 1938, kolom 454, 457.
  • DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, s.l., s.d., nr. 1.
  • DEMEDTS L., Kroniek van Marialoop, Oostrozebeke, 2000, p. 13.
  • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 81.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Aardenmolenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12598 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.