Geografisch thema

Ledestraat

ID
12653
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12653

Beschrijving

Weg met kronkelend verloop gelegen langs de oostelijke grens van Meulebeke, met name vanaf de Steenovenstraat ten oosten tot de Eeckbosstraat ten westen; centraal deel onderbroken door de Vijverstraat op het grondgebied van Oostrozebeke. Huidige benaming daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw naar de "Ledegilde", één van de oude wijken waarin het grondgebied van Meulebeke in de middeleeuwen is ingedeeld, gelegen ten zuidoosten.

Op een kaart bij het landboek van 1654-1656 net als de huidige Aardenmolenstraat aangeduid als onderdeel van het "Sinte Amands straetken" met verspreide landelijke bebouwing. De Ferrariskaart (1770-1778) geeft de weg weer doorheen enkele bosgebieden.
Op de Atlas der Buurtwegen (1846) nog gekend als onderdeel van de "Sint-Amandstraet" of van de "weg van aen de brug genaemd de Berdelenbrug leydende naer Thielt en op verscheydende gedeelten Oost Roosebeke en Meulebeke grensscheydende", met toegenomen kleinschalige landelijke bebouwing.

Op de kaart van P. Vander Maelen (1850) wordt ter hoogte van het kruispunt met de huidige Steenovenstraat, het gehucht "Vogelzang" vermeld; tevens gelijknamige herberg ter hoogte van de kruising met de Paanderstraat, op het grondgebied van Oostrozebeke.
Bebouwing op het grondgebied van Meulebeke beperkt tot de noordzijde van de straat. Woon- en agrarische functie. Veelal gerenoveerde hoeves, onder meer nummers 2, 4, 14 en 16; nummer 14 met bakstenen stal onder zadel- en sleepdak (Vlaamse pannen).

Restanten van eenlaagsbebouwing onder pannen zadeldak. Nummers 8-10, in oorsprong 19de-eeuwse tweewoonst, uitgebreid in 1912 en verbouwd in 1955 met onder meer nieuw roodbakstenen parement, waarin mijtervormige gevelkapelletjes in witgeschilderde omlijsting met beeldje van Onze-Lieve-Vrouw met Kind; nummer 8 met driedelige vensters met (deels gekleurde) glas-in-loodinvulling, aanbouw onder pannen zadeldak en recenter stalletje onder golfplaten bedaking; nummer 10 verbouwd met breed dakvenster; beide met doorlopend voortuintje.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 2, 1851/78, 1912/27, 1955/105.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel IX, Brugge, 1929, kolom 354.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVI, Brugge, 1935, kolom 692.
 • MAES F., Toponymie van Meulebeke t.e.m. 1700, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1998-1999, p. 5-6.
 • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 86, 94.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Is deel van
  Meulebeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ledestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12653 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.