Geografisch thema

Oude Diksmuidse Boterweg

ID
12669
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12669

Beschrijving

Lange weg met onregelmatig tracé vanaf de noordoostzijde van de Oostrozebekestraat met geknikt tracé oostwaarts tot aan de Gentstraat. Zogenaamd naar de vermaarde "botermarkt" te Diksmuide, waarnaar de weg als onderdeel van een lange route eertijds leidt.

Tracé met verspreide hoevebebouwing weergegeven op een kaart bij het landboek van 1654-1656; oostdeel van de weg samen met de Kraaimeersstraat en de Landegemstraat de "straete van de Pandermeulene naer Maerloope" vormend.

Reeds in de tweede helft van de 18de eeuw huidige benaming, vermeld op een kaart in het renteboek van het Oppermanschap van 1783. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) ook omschreven als "weg van degenen genaemd Kortrijkstraet, bij den molen gezegd Plaetsmolen naer de plaets genaemd Vierschaere, voorbij d'hoeve Meerseman".

In 1924 vestigt Remi Vuylsteke zich hier als landbouwsmid. Nadat hij in 1947 een eerste metalen hangar bouwt, ontstaat met de hulp van zijn zonen het belangrijke metaalconstructiebedrijf "N.V. Metaalbouw Vuylsteke". Na opsplitsing in "Industriebouw New Vuylsteke" en "Staalbouw New Vuylsteke" wordt het bedrijf overgenomen door "B.C. Projektteam - N.V. Ferrokonstrukt" (zie nummer 1).

In 1940 wordt het deel van de weg ten oosten van de Kortestraat rechtgetrokken.

Woon- en agrarische functie; ten noordwesten, bedrijventerrein dat zich tot aan de Oostrozebekestraat en de Gentstraat uitstrekt. Weg deels omzoomd door bomenrijen. Enkele hoeves, al dan niet op oudere site weergegeven in het landboek van 1654-1656, met losstaande 18de- of 19de-eeuwse verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken. Veelal aangepast, in renovatie of verbouwing, onder meer nummers 10, 31, 36. Nummer 56 met als tuin heraanlegd omhaagd erf, toegang via nieuw ijzeren hek tussen witgeschilderde bakstenen pijlers en witgekalkt woonhuis met vlechtingen in linkerzijgevel. Links aan de straat, bakstenen muur en gerenoveerd bijgebouw met aan oostzijde een O.-L.-Vrouwekapelletje (zie zonder nummer). Nummer 32 met witgekalkt woonhuis, gewijzigde muuropeningen onder latei en geïncorporeerd stalgedeelte met segmentboogdeurtjes; kleine stal met halfcirkelvormig blind zoldervenstertje met imitatieroedeschildering tegen zwartgeschilderde achtergrond; recent geïncorporeerde autobergplaatsen.

Restanten van veelal gerenoveerde 19de- en begin 20ste-eeuwse eenlaagswoningen onder pannen zadeldaken. Nummers 9-11 met voortuintje afgezet door nieuw ijzeren hekken; verankerd bakstenen parement met segmentboogopeningen, verlaagd bij nummer 9; tegen aanbouw van nummer 11, houten gevelkapelletje waarin O.-L.-Vrouwebeeldje. Nummer 37, achteringelegen eenlaagswoning met muuropeningen onder grijsgeschilderde lateien.

Nummer 40, achter nieuwgebouwd woonhuis met toegang gemarkeerd door witgeschilderde hekpijlers, tweewoonst met gecementeerd en witgeschilderd parement met schijnvoegwerk, meerledige overkragende baksteenfries, aanbouw onder lessenaardak en haaks bijgebouw. Nummer 41, haaks op de straat ingeplant woonhuis met witgekalkt parement, gepekte plint, bewaarde luikduimen en aanbouw onder pannen lessenaardak. Nummers 43-45, tweewoonst met gecementeerd en witgeschilderd parement voorzien van schijnvoegen.

Nummer 1, complex van 20ste-eeuwse bedrijfsgebouwen van het voormalige metaalconstructiebedrijf "N.V. Metaalbouw Vuylsteke" met voor- en naastliggende parkeerterreinen. Aan westzijde, oudste bedrijfsgebouw daterend uit de jaren 1950, thans leegstaand; complex van drie bouwlagen onder plat dak, aan straatzijde met onderbouw voorzien van roodbakstenen parement; bovenbouw en zijgevels met sandwichpanelen en bewaard schrijnwerk; weegbrug.

Aanvullende, vrijstaande of gekoppelde eengezinswoningen daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw - begin jaren 2000. Nummers 5-7, koppelwoonst van twee werkmanshuizen gebouwd in 1958 met laag omhaagde voortuintjes. Enkelhuizen in spiegelbeeldschema van twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok loodrecht op straat) met roodbakstenen parement, erkeruitbouwen aan de zijkant en rondbooginkom met beglaasde deuren voorzien van gestileerd ijzeren hekwerk. Zwartbakstenen deuromlijsting en voortuintjes bij onder meer nummers 42, 44, 50 en 54.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 1, 1851/60, 1874/9, 1910/27, 1932/23, 1940/20, 1955/86, 1958/45, 1972/82.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nummer 2799 : Renteboek van het Oppermanschap, enclave in de parochies Meulebeke, Pittem en Ingelmunster, 1783.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XII, Brugge, 1927, kolom 29.
 • Hulstveldepad, brochure wandelroutes, Meulebeke, 1979, p. 8-9.
 • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 97.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hof ter Poorten

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwkapel

 • Is deel van
  Meulebeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oude Diksmuidse Boterweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/12669 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.