Geografisch thema

Oude Pittemstraat

ID
12672
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12672

Beschrijving

Weg met kronkelend verloop langsheen de oostzijde van de Pittemstraat, alwaar op diverse plaatsen aansluitend aan zuid- en noordzijde, onder meer door middel van enkele smalle landwegeltjes. Loopt thans door de "Kazantwijk", die in de tweede helft van de 20ste eeuw gerealiseerd wordt.
Voorheen onderdeel van de oude verbindingsweg van Meulebeke naar Pittem, weergegeven op een kaart bij het landboek van 1654-1656 met de "Schaapbrug" over de Devebeek en enkele verspreide hoeves, waarvan degene aan de westzijde van de weg thans meegaan met de Pittemstraat; aan het kruispunt met de Maeneghemstraat bevindt zich herberg "De Criecke", voor het eerst vermeld in 1572.

De Ferrariskaart (1770-1778) toont de door bomen omzoomde weg waarlangs toegenomen hoevebebouwing met losstaande bestanddelen.
Op de Atlas der Buurtwegen (1846) "Eekelingweg" genoemd of "dosseweg van den weg genaemd Pitthemstraet in en uytloopende voorbij d' hoeve François Vincent", met aan de zuidzijde het gehucht "Steendam" en ten noorden de herberg "De Kriecke" en het gelijknamige gehucht. De weg verliest zijn verbindingsfunctie wanneer in 1871 de steenweg naar Pittem of de noordzijde van de huidige Pittemstraat wordt aangelegd.
Op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw wordt aan de noordzijde van de straat café "De Oude Krieke" uitgebaat, gesloten in het interbellum.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de commandopost van de 30ste Infanteriedivisie, die in Meulebeke gelegerd is en achtereenvolgens nabij "Den Pauw" en het "Goed te Hulsvelde" (cf. Vierlindendreef nummer 1) ondergebracht is, op 27 mei 1940 naar het landgoed van de familie Vande Vijvere overgebracht (cf. nummer 56).

Woon- en agrarische functie. Enkele hoeves met losstaande, verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken, al dan niet gelegen op een site die in het landboek van 1654-1656 weergegeven wordt. Nummer 18, hoeve waar in 1863 bleker Pieter Maes een looghuis installeert; thans met nieuw woonhuis en oudere stal met deels gedichte en gewijzigde muuropeningen en houten kapelletje tegen zuidzijgevel. Nummer 30, hoeve gedateerd "1820" (zijgevel schuur) waarvan de haakse gebouwen en het bakhuis op het primitief kadasterplan (ca. 1830) weergegeven worden; in de 20ste eeuw aangepast, onder meer vergroting van woonhuis, afbraak van bakhuis, bouw van nieuwe nutsgebouwen in 1907 en van een "tabaksdrogerij" in 1942 en aanpassingen aan de bestaande gebouwen in 1946. Erftoegang met witgeschilderde betonnen pijlers met bolbekroning en ijzeren hek. Woonhuis met nieuw parement en rechthoekige muuropeningen onder zadeldak (zwartgeglazuurde mechanische pannen). Haakse, deels witgekalkte schuurstalvleugel onder zadeldak (mechanische pannen) met dakoverstek op houten kardoezen, sleepdak aan erfzijde, steunbeer aan oostgevel en gedichte asemgaten; in zijgevel, beglaasde rondboognis met betegelde onderdorpel en beeldje van O.-L.-Vrouw en Kind.

Aan noordzijde, langgestrekt bijgebouw waarin voormalige tabaksdrogerij met muuropeningen onder witgeschilderde lateien en verluchtingsgaten met schuifluikjes.

Gerenoveerde 19de- of begin 20ste-eeuwse eenlaagsbebouwing, veelal verbouwd of aangepast in het derde kwart van de 20ste eeuw, onder meer nummers 12-14.

Overige bebouwing vnl. bestaande uit vrijstaande eengezinswoningen daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw, onder meer aansluitend bij de - veelal residentiële - bebouwing in de Kazantwijk. Enkele in historiserende bouwstijl, onder meer nummer 48 naar ontwerp (1974) van architect Pascal De Jaeghere (Pittem).

IJzeren brugje met buisleuning over de Devebeek, voorheen gekend als "Schaapbrug" of "Steendambrug".

 • Gemeentearchief Meulebeke, Bouwaanvragen, 1974/124.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 2, 1863/26, 1866/11, 1907/32, 1911/9, 1942/21, 1946/27, 1978/1.
 • BAERT G., Van aubergien, lantsherberghskens en brandewijnhuysen te Meulebeke, in De Roede van Tielt, jg. 18, nummer 4, 1987, p. 74.
 • BOUCKHUYT L., De kapellekensbaan, een inventaris van de Meulebeekse veldkapellen, Meulebeke, 1994, p. 163.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VIII, Brugge, 1928, kolom 745.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XII, Brugge, 1931, kolom 776.
 • GERMONPREZ R., Het boek van Meulebeke, Meulebeke, 1982, p. 96.
 • MAES F., Toponymie van Meulebeke t.e.m. 1700, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1998-1999, p. 17, 40, 106.
 • MARTENS W., Mei 1940. De regio Tielt in de vuurlinie, Tielt, 2003, p. 199-200.
 • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 97.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Calvariekruis

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa Zandvlugge

 • Is deel van
  Meulebeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oude Pittemstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12672 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.