Geografisch thema

Overdevestraat

ID
12674
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12674

Beschrijving

Weg gelegen in het westen van de gemeente, vanaf de Kleine Roeselarestraat met westwaarts en licht kronkelend verloop doorlopend over de grens met Ingelmunster. Huidige benaming pas sinds de tweede helft van de 20ste eeuw naar de gilde "Overdeve", één van de oude wijken waarin het grondgebied van Meulebeke in de middeleeuwen is ingedeeld, gesitueerd in het uiterste westen en met oudst gekende vermelding in 1502. De benaming van de gilde verwijst wellicht naar de ligging ten opzichte van de Devebeek vanuit de dorpskern gezien. Tevens nabijgelegen, gelijknamige historische hoeve (zie Kleine Roeselarestraat nummer 1).

Op een kaart bij het landboek van 1654-1656 wordt het tracé weergegeven met verspreide landelijke bebouwing, onder meer een omwalde hoeve op de noordelijke hoek met de huidige Kleine Roeselarestraat, en meer noordwaartse aansluiting op de "heerstraete van Cortrick naer Brugghe" als onderdeel van de westgrens van Meulebeke. Op de Ferrariskaart (1770-1778) weergave van de door bomen omzoomde weg waarlangs hoeves met losstaande bestanddelen. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) omschreven als "weg van het huys gezegd Motje naer d' hoeve Verstraete" of "het Motje", de benaming die tot halverwege de 20ste eeuw gebruikt wordt.

Op het einde van de 19de eeuw is in de Overdevewijk café "Het Meerselken" gelegen, waarvan de uitbating later gesloten wordt.

Woon- en agrarische functie. Nummer 1, hoeve gelegen op oudere site weergegeven in het landboek van 1654-1656 en op de Ferrariskaart, met op het primitief kadasterplan (circa 1830) afbeelding van een tweewoonst, haaks bijgebouw aan oost- en bakhuis aan zuidzijde. In 1937 wordt het huidige woonhuis gebouwd en het bijgebouw vergroot, en in 1967 het bakhuis afgebroken en de schuur herbouwd. Deels gekasseid erf omgeven door open betonnen afsluiting met draad; eenlaagswoonhuis van drie traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen) met opkamer, getraliede kelderopening, muuropeningen onder witgeschilderde latei en gecementeerde zijgevel met schijnvoegen.

Haakse schuurstalvleugel met tweedelige deurtjes en houten poort. Recente aan- en bijgebouwen, onder meer parallelle schuur onder golfplaten zadeldak met hoge tweedelige poort voorzien van verticaal gedeelde beglazing.

Nummer 4, witgekalkte éénlaagswoning van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) met nieuwe dakkapel, beluikte rechthoekige muuropeningen, aanbouw onder lessenaarsdak, bijgebouwtje en klein grotkapelletje met Onze-Lieve-Vrouwebeeld.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 1, 1919/10, 1938/47, 1967/125.
  • BAERT G., Van aubergien, lantsherberghskens en brandewijnhuysen te Meulebeke, in De Roede van Tielt, jg. 18, nummer 4, 1987, p. 90.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XII, Brugge, 1931, kolom 170.
  • MAES F., Toponymie van Meulebeke t.e.m. 1700, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1998-1999, p. 7.
  • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 97.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Overdevestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12674 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.