Geografisch thema

Papestraat

ID
12676
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12676

Beschrijving

Verbindingsweg tussen de Gentstraat ten zuiden en de Bonestraat ten noorden. Het noord-zuid lopende tracé van de "straete leedende voorbij de hofstede bewoondt bij Louwie Bouscuyt in de Ghent straete" wordt weergegeven op een kaart bij het landboek van 1654-1656 met enkele hoeves aan de oostzijde; op de Ferrariskaart (1770-1778) als door bomen omzoomde weg weergegeven.

Op de Atlas der Buurtwegen (1846) gekend onder huidige benaming, ook omschreven als "weg van aen de plaets genaemd Paepeknok tot aen d' hoeve Jan Verbrugghe".

Beperkte bebouwing. Nummer 2, gerenoveerde hoeve op een site die in het landboek van 1654-1656 weergegeven wordt met beboomd erf, twee parallelle volumes waarvan het oostelijke omwald is en bijkomende toegangsweg vanaf de huidige Bonestraat; uitgebreid met 19de- en 20ste-eeuwse bijgebouwen. Erf omgeven door open witgeschilderde betonnen afsluiting met draad, toegankelijk via beboomde oprit en ijzeren hek tussen nieuwe bakstenen pijlers. Aan oostzijde, gerenoveerd woonhuis onder vernieuwd pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat) met witgeschilderde erfgevel, rechthoekige muuropeningen waarin nieuw schrijnwerk (grote roedeverdeling) en dito luiken; rondboogtoegang in zwartbakstenen omlijsting. Aan noordzijde, dwarsschuur met muuropeningen onder witgeschilderde latei, korfboogopening waarvoor metalen schuifpoort is geplaatst en laaddeur in zijgevel; recentere bijgebouwen.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XII, Brugge, 1931, kolom 359.
  • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 98.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Papestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12676 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.