Geografisch thema

Peerdestraat

ID
12678
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12678

Beschrijving

Doodlopende weg gelegen in de uiterst noordelijke hoek van Meulebeke, vanaf de noordwestzijde van de Tieltstraat met geknikt tracé en klein doodlopend landwegje tot op het grondgebied van de gemeente Pittem.

Tracé van de weg met landelijke bebouwing reeds weergegeven op een kaart bij het landboek van 1654-1656, dan nog doorlopend op het grondgebied van Pittem; op de Ferrariskaart (1770-1778) afgezoomd door bomen.

Op de Atlas der Buurtwegen (1846) onder huidige benaming gekend, ook omschreven als "Peerdestraet of weg van aen dengenen genaemd Thieltstraet voorbij den wijk genaemd Peereboom tot aen de grondscheyding met Pitthem", met aan de oostzijde het gehucht "Nieuwmolen" naar de "Nieuwe molen" gelegen aan de noordoostzijde van de Tieltstraat, gebouwd in de periode 1789-1846 en afgebroken in 1929 (zie Tieltstraat).

Beperkte landelijke bebouwing van voornamelijk gerenoveerde 19de-eeuwse eenlagige tweewoonsten met bijgebouwtjes, onder meer nummers 2-4. Nummers 5-7 onder zadeldak van Vlaamse pannen; nummer 5 met gecementeerd en witgeschilderd parement met schijnvoegen.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XII, Brugge, 1931, kolom 524.
  • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 98.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Boomkapelletje

  • Is deel van
    Meulebeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Peerdestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12678 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.