Geografisch thema

Rijselstraat

ID
12686
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12686

Beschrijving

Straat vanaf de zuidoostzijde van de Tieltstraat met licht gebogen, zuidwaarts verloop tot aan de Weggevoerdenstraat die in het verlengde ligt.
Het onbebouwde tracé van de "landtdreve ofte Rystraetje" wordt weergegeven op een kaart bij het landboek van 1654-1656; door bomen omzoomd en met beperkte landelijke bebouwing aan oostzijde afgebeeld op een kaart bij het leenboek van het leenhof Bosterhout van 1785.

In overeenstemming met het keizerlijke decreet van Jozef II van 1784 dat begraafplaatsen uit het centrum weert, wordt in 1806 op de noordoostelijke hoek met de Karel van Manderstraat een nieuwe begraafplaats aangelegd, reeds weergegeven op een pre-kadastraal plan van de dorpskern van Meulebeke van 1806 (zie Karel van Manderstraat zonder nummer). Op de Atlas der Buurtwegen (1846) gekend onder huidige benaming of "straet van het kerkhof naer den molen Joseph Goethals" met zuidelijk deel als voetwegel.

In 1905 wordt aan de noordoostzijde van de straat door de Brugse maatschappij De Brouwere een gasinrichting opgetrokken bestaande uit een huis, magazijn (zie zonder nummer/ bij nummer 5) en een gasketel, dit ter bevoorrading van huizen en straatlantaarns; de inrichting wordt in 1968 afgebroken.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raken enkele huizen in de Rijselstraat beschadigd.

In de tweede helft van de 20ste eeuw wordt in de straat café "De Klokke" uitgebaat, gesloten circa 1972 en gesloopt in 2002.

Woonfunctie. Grotendeels aaneengesloten 20ste-eeuwse bebouwing van woonhuizen en appartementsgebouwen tot drie bouwlagen.
Basisbebouwing bestaande uit woon- of werkmanshuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met straat) met verankerde, al dan niet geschilderde bakstenen lijstgevels, daterend uit circa het eerste kwart van de 20ste eeuw. Nummers 8-14, eenheidsbebouwing met siercementering in plint en segmentboogopeningen onder strek; nummer 12 met gewijzigde muuropeningen; nummer 14 met nieuwe luiken (zie nummers 8-10). Nummers 28-38 met roodbakstenen parement en gecementeerde plint verlevendigd door banden in lichtgele (nummer 28, met gelijkaardige strekstenen) of witte (nummer 30) baksteen; gecementeerde banden bij nummers 32-38; l.g. met muuropeningen onder rechte lateien. Nummers 30, 32 met deuren voorzien van beglazing en ijzeren hekjes; nummer 30 met schuif- en T-ramen; nummer 32 met houten kroonlijst op consoles en schuiframen op begane grond.

Enkele woonhuizen met gepleisterde of gecementeerde lijstgevel. Nummer 13, breedhuis gebouwd in 1902 voor de Meulebeekse timmerman Jan Crop; in 1905 vergroot en in 1911 afbraak van het nabijgelegen stoomwerkhuis; recenter geïncorporeerde autobergplaats. Nummer 24 met lijstgevel voorzien van sierbepleistering, onder meer imitatiebanden, strekgewijs boven de segmentboogvensters, aflijnende fries en panelen. Nummer 29/ Karel van Manderstraat, woonwinkelpand gebouwd in 1933 met achterliggende broeikas; thans met herpleisterde lijstgevel, hoeklisenen op zware consoles, verbouwde begane grond en lage haakse achterbouw.

Aanvullende interbellumbebouwing beïnvloed door meer vooruitstrevende bouwstijlen. Nummer 3, half vrijstaand woonhuis onder schilddak met licht modernistische inslag, gebouwd in 1929 met een achterbouw, die in 1963 vergroot wordt. Geelbruinbakstenen parement met bruingeglazuurde betegeling voor bovenlijsten en penanten van vensters, onder meer omlopend op de hoek; boven inkom, afgerond hoekbalkon met buisleuning onder betonnen luifel; achterliggende, lagere bijgebouwen.

Enkele woonhuizen in typerende wederopbouwstijl gekenmerkt door roodbakstenen parement en gebruik van natuursteen of simili voor onder meer plint, dorpels en omlijstingen, onder meer nummers 16-20 daterend van 1954.

Nummer 21, appartementsgebouw van drie bouwlagen onder plat dak, opgetrokken in 1972 met licht overkragende bovenbouw, witte siersteenbekleding en horizontale vensterregisters.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 2, 1902/10, 1905/9, 1907/43, 1911/zonder nummer, 1929/72, 1931/40, 1933/16, 1935/18, 1954/24, 1963/29, 1972/43.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nummer 2794 : Leenboek van het Leenhof Bosterhout, Heerlijkheid ten Ackeren, 1785.
 • BAERT G., Van aubergien, lantsherberghskens en brandewijnhuysen te Meulebeke, in De Roede van Tielt, jg. 18, nummer 4, 1987, p. 88.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XIII, Brugge, 1932, kolom 1087.
 • MAES F., Toponymie van Meulebeke t.e.m. 1700, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1998-1999, p. 17-18.
 • VANNESTE H., Het andere Meulebeke, Een getekende terugblik, Meulebeke, 2007, p. 30-31.
 • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 100.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Architectenwoning Joan Devolder

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Magazijn van gasinrichting

 • Is deel van
  Meulebeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rijselstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12686 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.