Geografisch thema

Warandestraat

ID
12711
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12711

Beschrijving

Korte, doodlopende straat aan de noordwestzijde van de Spoorweglaan. Zogenaamd naar het eertijds hier nabijgelegen jachtpark, ook "warande" genoemd, dat bij het kasteel ter Borcht behoort.

Op een kaart bij het landboek van 1654-1656 wordt ten noorden van het kasteeldomein Ter Borcht, de bij het kasteel horende "borght muellene" (zie Veldstraat) weergegeven met ten oosten ervan het "meulenhuys"(zie Veldstraat nummer 74), de "rosmeulen" en de "warande".  Archivalia vermelden dat baron Filips Alexander Beer in de jaren 1760 een jachtpark met klein wild van bijna vier bunders groot ter beschikking heeft; op de Ferrariskaart (1770-1778) weergegeven als straalvormig assenparkje, dat wellicht op het einde van de 18de eeuw - in het begin van de 19de eeuw verdwijnt.

De Atlas der Buurtwegen (1846) vermeldt de "plaets genaemd Warande" met een kleine wegel die verbonden is met de dan nog noordwaarts doorlopende Abeeldreef, ook omschreven als "dosseweg van uyt de dreef genaemd Abeelendreef naer het kasteel van Meulebeke bij de brug genaemd Kasteelbrug". De aanleg van de huidige straat dateert uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

Woonfunctie. Eenvoudige, 20ste-eeuwse rijbebouwing van twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat). Nummer 1, enkelhuis met roodbakstenen lijstgevel, witgeschilderde banden en aanzet- en sluitstenen van segmentboogstrekken; gewijzigd benedenvenster. Nummer 2 met witgeschilderd en van siercementering voorzien parement.

Nummers 8-10-12, eenheidsbebouwing van enkelhuizen van twee traveeën met roodbakstenen lijstgevel, gecementeerde plint (nummer 8, imitatiebreuksteen), muuropeningen onder geschilderde betonnen lateien en inkom in verdiepte en getrapte omlijsting.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVI, Brugge, 1935, kolom 1162.
  • DEMARREZ I., Meulebeke, wel en wee tot 1850, Tielt, 2002, p. 51.
  • GERMONPREZ R., Het boek van Meulebeke, Meulebeke, 1982, p. 27.
  • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 107.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Warandestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12711 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.