Geografisch thema

Bruggestraat

ID
12739
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12739

Beschrijving

Bochtige uitvalsweg, vertrekkend vanuit het centrum van Ruiselede. Verbindt de Markt met de Bruggesteenweg. Buiten de dorpskom kruist de straat de Poekebeek. De aanzet van de straat, vanaf de Markt, is te zien op de gravure van Sanderus' Flandria Illustrata (1641-1644). De bebouwing bestaat dan uit breed- en diephuizen gelegen in omhaagde tuinen.
Op het "Plan figuratif van het dorp of plaets van Ruysselede" met beschrijving van de bestaande kasseiwegen in 1785 afgebeeld met aaneegesloten bebouwing tot aan het kruispunt met de Oude Tieltstraat en vanaf daar verspreide bebouwing. Op dat ogenblik is de weg verhard tot aan het kruispunt met de Knokstraat.
Op de Atlas der Buurtwegen (1842) beschreven als "Chemin de Ruysselede à Wyngene" of "Wyngene Straet", de straat maakt dan samen met de Bruggesteenweg deel uit van de weg naar Brugge.
Oorspronkelijk heeft de straat op sommige plaatsen een smalle doorgang, het begin was nog geen vier en een halve meter breed, ter hoogte van de Eyerstraat bedroeg de breedte vijf meter. Aan de noordoostkant maakte de rooilijn meerdere in- en uitsprongen. In 1866 keurt de gemeenteraad een ontwerp ter verbreding aan die straatkant tot zeven meter goed. Pas ca. 1906 wordt het plan van 1866 gedeeltelijk uitgevoerd. Daarbij wordt het eerste huis, de toenmalige afspanning z.g. "De Zwaan" (nr. 2), afgebroken en met een smaller volume heropgebouwd. Een tiental huizen worden afgebroken en op de nieuwe rooilijn heropgebouwd (nrs. 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 34, 36-38).
Behalve "De Zwaan" bevonden er zich in de straat een aantal herbergen: z.g. "Den Appel" (nr. 6), "Den Hert" (nr. 8), "De Eendracht" (nr. 67), "'t Prinsenhof" (nr. 80). Bij de herberg "In 't Paradys" (nr. 47) was ook een fietsenwinkel zoals te zien op een foto van 1913, later omgevormd tot garage cf. opschrift "HET / PARADIJS / GARAGE" en met gevelparement, wellicht uit de jaren 1940. Het kadaster registreert in 1879 een brouwer als eigenaar waaruit kan worden afgeleid dat het gebouw dan als herberg in gebruik is.
Voorts aanwezigheid van twee brouwerijen. "De Zwaan" is er zeker al in de 16de eeuw, brouwerij "Den Anker" is tussen 1856 en 1947 gevestigd achter het huis nr. 22.
Aanwezigheid (ter hoogte van nr. 94), tot de afbraak in 1966, van de z.g. "Goudenstermolen" ook nog "Langensmeulen" of "Goethalszemeulen" genoemd. In 1778 vervangt een stenen stellingmolen een houten teerlingmolen die in 1777 was omgewaaid. Op deze plaats staat nu een groot magazijn.
Tijdens de bevrijding in 1944 loopt o.m. het huis nr. 131 schade op.

Woonstraat met grote verscheidenheid aan woningen. Bebouwing kan opklimmen tot de tweede helft van de 18de eeuw, cf. nr. 22. Op de Ferrariskaart (1770-1778) zijn in de dorpskom aaneengesloten huizenrijzen te zien, in het landelijk gebied is de straat als dreef aangeduid waarlangs enkele boerderijen. Op de Atlas der Buurtwegen (1842) ongeveer dezelfde situatie.
In de loop van de 20ste eeuw geraakt de dorpskom stilaan volgebouwd, buiten de dorpskom worden in de tweede helft van de 20ste eeuw enkele vrijstaande huizen (vooral aan de oostkant) gebouwd, het landelijke karakter blijft hier en daar bewaard.
Het begin van de straat wordt gekarakteriseerd door een aantal opvallende herenhuizen en burgerwoningen van twee bouwlagen onder zadeldaken. Enkele huizen met wit- of grijsbepleisterde 19de-eeuwse lijstgevels (cf. nr. 22 en nr. 28).
De brede bakstenen gevel van nr. 26 (zeven traveeën) heeft op de begane grond recentere vensteropeningen. De herenhuizen, opgericht na de rooilijnwijziging van 1905 met nr. 12 als blikvanger, hebben opvallende bakstenen gevels hoofdzakelijk in een eclectische stijl met gebruik van topgevels, historiserende en art-nouveau-elementen en rijke versiering. Daarnaast een aantal lage dorpswoningen, o.m. nrs. 81 en 83 met bepleisterde gevels, nr. 39 met nieuw parement en gewijzigde muuropeningen.
Voorts enkele huizen uit het interbellum (nrs. 74, 87, 89) of uit de jaren 1940-1950 (nrs. 84, 88).
Meerdere huizen zijn vervangen door nieuwbouw, o.m. ter hoogte van de appartementen nr. 73. Links van nr. 81 achterliggende wijk met sociale woningen (nrs. 77-79) gegroepeerd langs een paadje met klinkers. Lage huizen of met twee bouwlagen in gele baksteen onder zadeldaken.
Buiten de dorpskern enkele boerderijen waarvan sommigen aangeduid staan op de Ferrariskaart. De gebouwen werden in de loop van de 19de en 20ste eeuw herbouwd of aangepast.
Bij nr. 72 zijn nog de bakstenen hekkenpijlers bewaard van een achterin gelegen hoeve, nu vervangen door een nieuwe woning.

Sedert 1688 aanwezigheid van het klooster van de zusters O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën (cf. nr. 29). Maar in de loop van de eeuwen uitgebreid met kostschool, school en rust- en verzorgingstehuis, het gehele complex ligt in het blok tussen de Bruggestraat (cf. nr. 29), Pensionaatstraat (cf. nr. 10) en Eyerstraat.
Ter hoogte van nr. 112-114 vestiging van een gemeentelijke lagere jongensschool tussen 1829 en 1972.
In 1950 oprichten van een slachthuis (nr. 82), achterin gelegen en toegankelijk via een asfaltweg. Eén van de grootste slachthuizen van België, heden uitgegroeid tot een exportslachthuis (van varkens) op Europees niveau. Door de inplanting van nieuwe woonbuurten ligt het slachthuis nu in feite zonevreemd, midden in een woongebied. Een nieuwe toegangsweg voor de vrachtwagens, de aanleg van een groene bufferzone en de installatie van een waterzuiveringsstation moeten de aanwezigheid van dit bedrijf voor de buurt aanvaardbaar maken.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Ruiselede, 1879/74.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen, nr. 1509.
BRAET M., Rusleda 900 jaar. Een kroniek 1106-2006, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 23, nr. 4, 2006, p. 214.
BRAET M., Verklaring van de Ruiseleedse straatnamen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 23, nr. 1, 2006, p. 10.
CLAEYS M., Camiel 'Den Hollander', in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 3, nr. 1, 1986, p. 51-55.
DEBACKER R., Fotoreportage: De bevrijding van Ruiselede in 1944. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 1, nr. 2, 1984, p. 106-109.
DEGUFFROY G., Ruiseleeds Molenrepertorium, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 14, nr. 2, 1997, p. 51-56.
DEGUFFROY G., DEPREDOMME J., Ruiseleedse plaatsnamen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 10, nr. 4, 1993, p. 172, p. 186.
DEPREDOMME J., Winterse Bruggestraat, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 3, nr. 1, 1986, p. 3-5.
Foto's uit de oude doos, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 7, nr. 4, 1990, p. 200.
VAN BELLEGHEM D., Ruiselede. Van boerenstiel naar agro-economie, in UYTTENHOVE P. e.a., Recollecting Landscapes. Herfotografie, geheugen en transformaties 1904 – 1980 – 2004, Gent, 2006, p. 253-271.
VERHALLE A., Adrienne Verhalle vertelt (2), in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 6, nr. 4, p. 172-173.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Beeldbepalend hoekhuis "De Zwaan"

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met atelier

 • Omvat
  Burgerhuis met winkelhuis en garage

 • Omvat
  Burgerwoning

 • Omvat
  Burgerwoning

 • Omvat
  Burgerwoning

 • Omvat
  Burgerwoning

 • Omvat
  Burgerwoning

 • Omvat
  Burgerwoning met garage

 • Omvat
  Burgerwoning met garage daterend van 1905

 • Omvat
  Burgerwoning met winkel

 • Omvat
  Dorpshoeve met losstaande bestanddelen

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis en brouwerij Den Anker

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoeve Klein Kraaienbroek

 • Omvat
  Klooster van de zusters Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

 • Omvat
  Lage dorpswoning

 • Omvat
  Lage dorpswoning

 • Omvat
  Magazijn firma Wispelaere

 • Omvat
  Samenstel van dorpswoningen

 • Omvat
  Samenstel van drie dorpswoningen

 • Omvat
  Samenstel van drie woningen

 • Omvat
  Winkelhuis


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Bruggestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/12739 (Geraadpleegd op )