Geografisch thema

Pannemeersstraat

ID
12776
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12776

Beschrijving

Bochtige landweg vanaf de Reigerstraat, in het begin parallel lopend met de gewestweg N37 en dan zuidwaarts richting Kanegem waar de straat wordt verder gezet als Mevrouwmolenstraat. Op de Atlas der Buurtwegen (1842) beschreven als "Chemin de celui dit Poucques Straet par le cabaret dit Hondskonte à Caneghem" of "Hondskonte Straet". Op de Vandermaelenkaart (circa 1850) staat de "Honds Konte Cab." aangeduid. In 1960 wordt de straat "Hondskontestraat" genoemd en in 1970 "Hondskotestraat", vanaf dan geraakt ook de huidige naam in gebruik.
Hier komt, tussen Bundingstraat en Reigerbeek het toponiem "Pannemeersen" voor. Volgens T. Silversmet is er al in 1582 een vermelding van "een meersch genaamd De Pannemeersch". De naam kan verwijzen naar uitgebakken weiden maar ook naar een panne in de betekenis van een natuurlijke depressie.

Op de "Grenskaart tussen de kasselrijen Kortrijk en de Oudburg" van 1627, geschilderd door landmeter Lodewijk de Bersacques staat ter hoogte van nummers 1, 5-7 bebouwing aangeduid.
Heden landelijke straat met schaarse, verspreide bewoning.

  • BRAET M., Verklaring van de Ruiseleedse straatnamen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 23, nr. 1, 2006, p. 28.
  • DEGUFFROY G., DEPREDOMME J., Ruiseleedse plaatsnamen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 10, nr. 4, 1993, p. 174, p. 182.
  • DEPREDOMME J., Ruiseleedse gebouwen en plaatsnamen op de Grenskaart van 1627, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 2, nr. 2, 1985, p. 87-92.

Bron: VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia; Vranckx, Martien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pannemeersstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12776 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.