Geografisch thema

Tieltstraat

ID
12794
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12794

Beschrijving

Bochtige weg, vertrekt vanuit de dorpskern vanaf de Pensionaatstraat en gaat ter hoogte van het kruispunt met de Kanegemstraat over in de belangrijke verkeersader N37 die Roeselare met Aalter verbindt. Op een "Caerte figuratif" van 1774 opgemaakt door landmeter Philip-Jan Lemaieur in opdracht van de kasselrij van Kortrijk staat de weg aangeduid als "herrewegh loopende van thielt naer Ruysselede". Op een "Plan figuratif van het dorp of plaets van Ruysselede" met de bestaande kasseiwegen in 1785 beschreven als "straete loopende van Ruyselede Plaetse naer Thielt". In 1825 wordt geld ingezameld voor het "bestraeten van den gemeenteweg van Ruysselde op Thielt welken in het wintersaisoen onbruikbaar was".

De steenweg wordt volgens kadaster aangelegd circa 1840, grotendeels op het bestaande tracé. Enkele bochten worden rechtgetrokken, onder meer ter hoogte van de Nagelstraat en het huidige nummer 33a. In de Atlas der Buurtwegen (1842) wordt de steenweg "Route de Thielt à Eecloo" genoemd. Vanaf 1988 wordt het zware verkeer door het centrum afgeleid via de nieuw aangelegde Ring tussen de Tieltstraat en de Aalterstraat, nu deeluitmakend van de N37. In 2003 heraanleg van het gedeelte in de dorpskern met nieuw voet- en fietspad.

Van oudsher verspreide agrarische bebouwing zoals te zien op de figuratieve kaart van 1774 en de Ferrariskaart (1770-1778), gesitueerd in het tweede wegdeel langs de huidige N37. Deze hoeves staan aangeduid op de kaart van 1774, met afbeelding van een schutskring i.v.m. het uitbreken van een koeplaag (huidige nummers 31, 43, 45, 47, 68, 78, 84, 92, 94a en b, 100). Tegenwoordig zijn de meeste boerderijen verdwenen of vervangen door nieuwbouw. Bij enkele bewaarde hoeves (nummer 35, nummer 45) gaat het woonhuis zeker terug tot de 18de eeuw. Bij het achterin gelegen nummer 43 staat nog de oude schuur. Nummer 100, "Stoeterij Den Oude Wal", de naam refereert aan de voormalige motte met walgracht (afgegraven in 1928) gelegen net over de grens op grondgebied Kanegem (zie Tielt). Woonhuis en stallingen dateren respectievelijk uit 1906 en 1904. Na 1922 dient de hoeve als stoeterij, het opvallende nieuwe woonhuis van twee bouwlagen en puntgevels dateert van 1925 maar is evenals het oude lage woonhuis sinds 1997 ingrijpend gerenoveerd.

Aanwezigheid van meerdere herbergen die tegenwoordig allen zijn vervangen door nieuwbouw of gesloopt, "De Ware Vlaming" (zie nummer 15), "Den Tivoli" (nummer 17), "De Keizerin" (nummer 56), "De Keizer" (zie nummer 58-60), "Den Brabander" (nummer 80), "De Harddraver" (nummer 88 en zie Pontstraat nummer 20).
Op het erf van de hoeve nummer 94 wordt in 1868 de "Godelievekapel" opgericht en in 1988 wegens ruïneuze toestand afgebroken. De "Tivolikapel" staat op de hoek met de Kapellestraat (zie Kapellestraat).
Op het einde van de 19de eeuw wordt een tramlijn aangelegd die het station van Aalter verbindt met dat van Tielt. In 1886 wordt deze lijn, die ook Ruiselede aandoet, ingewijd. De tram komt langs de Tieltstraat Ruiselede binnen en volgt het tracé van deze straat tot aan de Kasteelstraat. In 1912 worden de sporen verlegd om de dorpskern te ontlasten. Vanaf het kruispunt met de Kapellestraat wordt een nieuwe bedding gelegd (de huidige Tramweg), die de tram naar het nieuwe tramstation brengt (zie Polenplein). Het tramstation, in eerste instantie voorzien in het begin van de straat, links van de Salettekapel (zie Pensionaatstraat) is er nooit gekomen.

Overwegend woonstraat met beperkte commerciële activiteit. In de dorpskern geven enkele vrijstaande burgerwoningen de straat een residentiële allure zie de nabijgelegen Kasteelstraat. Een lage driewoonst, zeker teruggaand tot de eerste helft van de 19de eeuw is recent afgebroken. Het wegdeel vóór de aansluiting met de N37 is bebouwd met recente woningen.

 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en Plannen, nummer 1509.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plans, nummer 1585.
 • BRAET M., Families De Riemaecker, Devrieze en Gezelle te Ruiselede, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 18, nummer 4, 2001, p. 188.
 • BRAET M., Rusleda 900 jaar. Een kroniek 1106-2006, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 22, nummer 4, 2006, p. 233.
 • BRAET M., Verklaring van de Ruiseleedse straatnamen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 23, nummer 1, 2006, p. 32.
 • DEGUFFROY G., De Godelievekapel te Ruiselede 1868-1988, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 8, nummer 1, 1991, p. 14-19.
 • DEGUFFROY G., DEPREDOMME J., Ruiseleedse plaatsnamen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 10, nummer 4, 1993, p. 181.
 • DEPREDOMME J., Foto's uit de oude doos: Verdwenen herberg 'Den Brabander', in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 13, nummer 3, 1996, p. 112-113.
 • GELAUDE F., Coeyplaege te Ruiselede in 1774, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 15, nummer 2, 1998, p. 71-73, p. 78.
 • Foto's uit de oude doos, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 1, nummer 2, 1984, p. 80.
 • VAN WONTERGHEM E., Honderd jaar buurtspoorwegen te Ruiselede, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 4, nummer 2, 1987, p. 67-86.
 • VAN WONTERGHEM E., Inventaris van de Ruiseleedse herbergen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 19, nummer 2, 2002, p. 60.

Bron: VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia; Vranckx, Martien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Herberg De Keizer

 • Omvat
  Herberg De Ware Vlaming

 • Omvat
  Herenhuis Beukenhof met tuin

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Samenstel van boerenarbeiderswoningen

 • Omvat
  Telefooncentrale van Regie van Telegraaf en Telefoon

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Vrijstaand herenhuis met bijhorende huidevetterij

 • Is deel van
  Ruiselede


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Tieltstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12794 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.