Geografisch thema

Arthur Quintusstraat

ID: 12821   URI: https://id.erfgoed.net/themas/12821

Beschrijving

Voorheen ook Kapelleweg genoemd of Sint-Lutgardisstraat naar de patroonheilige van de parochie. Korte, rechte verbindingsstraat tussen de Georges Wittouckstraat en de Jan Vanderstraetenstraat, gelegen in de wijk Zuun, een verstedelijkt gehucht ten noordoosten van de gemeentekern, zie gemeente-inleiding. Aan deze straat liggen de parochiekerk van de wijk met bijhorend parochiecentrum en pastorie; ook de school en de bibliotheek zijn hier te vinden. Al in 1896 kreeg Zuun door toedoen van gravin Antoinette van der Dilft de Borghvliet een eigen kapel met Sint-Lutgardis als patroonheilige. In 1965-1967 werd deze, op dat ogenblik bouwvallige kapel vervangen door een moderne kerk naar ontwerp van Frans De Groodt. Huidige benaming sinds 1923 naar Arthur Quintus (1888-1918) een gesneuvelde van de Eerste Wereldoorlog.

 • BOSMANS F., PERSOONS J. en VAN POUCKE E., Wegen en straten in Zuun, in Lewe, jaargang 23, nummers 3-4, 2004, p. 54-55.
 • Parochie H. Lutgardis Zuun. 1896-1976, Jubileumbrochure 80 jaar St.-Lutgardis Zuun.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Van Damme M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2008


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Lutgardis

 • Omvat
  Pastorie Sint-Lutgardisparochie

 • Is deel van
  Sint-Pieters-Leeuw