Geografisch thema

Barisdamstraat (Zarren)

ID
12865
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12865

Beschrijving

Straat met een kronkelend tracé vanaf de Stadenstraat/ Amersveldestraat over de Staatsbaan tot op grondgebied Werken. Ten zuiden van de Staatsbaan is het tracé twee maal vorkvormig ontdubbeld. Een deel van de Barisdamstraat vormt tevens een rechte, parallelle weg met de Staatsbaan, in het verlengde van de 20ste-Liniestraat (zie ook Barisdamstraat onder inventaris Werken).

De straatnaam houdt verband met het toponiem "Barsdamme" of "Barisdam" dat naar een gebied tussen de dorpskernen van Werken en Zarren verwijst. Gaat terug op de naam van een wijk, herberg, dam en leengoed die zich op de grens van beide gemeenten bevonden. De naam was reeds in zwang in de 14de eeuw zie de vermelding "Barouds damme" in een werk uit 1333. Andere schrijfwijzen waren onder meer "Baersdamme" (1768), "Baesdamme" (1782) of "Barsdam" (1836). Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1845) omschreven als "Barisdam". Eerste vermelding van de "baridaz strate" in 1522. De Atlas der Buurtwegen maakt circa 1845 gewag van een "Barsdam-straet" in Werken en Zarren. Voor de doortrekking van de "Kerckhofstraete" door de "Broeken" naar Werken in 1894-1895 (huidige Zarrenstraat) verloopt de verbinding van Zarren naar Werken via de Barisdamstraat.

Zolang de Handzamevaart bevaarbaar is (tot einde 19de eeuw) is er een 'landing' op het gehucht "Barisdamme", bij de herberg "Barisdamme". Deze landing sloot aan op het wegennet naar Hooglede en Staden. De herbergier was ook handelaar en voerman. De herberg wordt niet meer vermeld in 1807 en 1814, zijn verdwijning houdt wellicht verband met de afname van de scheepvaart op de niet meer onderhouden vaart. Het gegeven van de 'landing' sluit aan bij de etymologische verklaring voor de naam "Bar(i)sdamme" als 'een boot die aanlegt aan een dam'. "Bars" is dan afgeleid van het Franse woord "barque".

De straat bewaart nog grotendeels zijn landelijk karakter. Nummer 18 is een hoeve uit de wederopbouwperiode van de jaren 1920, losse bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken, woonhuis met gecementeerd en witgeschilderd parement. Nummer 43: hoeve zogenaamd "Sterrekinderenhoeve" zie houten naamplaat, bewaarde dwarsschuur met geïncorporeerde stalling uit de wederopbouwperiode van de jaren 1920. In stalling, bewaarde 18de- of 19de-eeuwse kern zie bewaard korfboogpoortje onder strek.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel I, Brugge, 1914, kolommen 544-547.
 • WERBROUCK M., Oude en nieuwe straten te Kortemark na de fusies, s.l., 1978, p. 31.
 • WERBROUCK M., Zarren, van brouwers en herbergiers tijdens het Oostenrijks en het Frans bestuur, 1748-1814, in Jaarboek van de heemkundige kring "Crekel Beke", Kortemark, 1996, p. 138-139, 142.

Bron: BAERT S. & VANNESTE P. in samenwerking met CREYF S., DEVOOGHT K., GHERARDTS F. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeenten Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL40, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Kapel uit 1921

 • Omvat
  Maalderij

 • Is deel van
  Zarren

 • Is gerelateerd aan
  Barisdamstraat (Werken)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Barisdamstraat (Zarren) [online], https://id.erfgoed.net/themas/12865 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.