Geografisch thema

Onledegoedstraat

ID
12894
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12894

Beschrijving

Van het kruispunt Laagstraat-Schoolstraat tot Gits. Samenvoeging na de fusie van 1965 van de zogenaamd toenmalige Gits- en Onledegoedstraat. Op de hoek met de Kristus-Koningstraat typerend Lourdesgrotje onder bekronend kruis met beschilderd Christusbeeld; steen met opschrift: "Bescherm ons moeder troost in nood / van oorlog pest en hongersnood / aanhoor ook ons gebede / schenk aan uw volk de zoete vrede / ingewijd 21-6-1944".
Overwegend lintbebouwing met lage arbeiderswoningen. Eenvoudige doorsnee-architectuur uit het vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw, van drie à vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldaken (nok evenwijdig aan straat). Nummer 3: dubbelhuis van drie traveeën met typerende getoogde muuropeningen met persiennes. Nummer 29: diephuisje van 1930 (zie jaarsteen) in ruime voortuin. Nummers 57, 59, 61: drie versteende oorlogsbarakken van kort na de Eerste Wereldoorlog; huisjes van oorspronkelijk twee staltravee + drie traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak (nok loodrecht op straat); bij nummer 59 behouden vakwerkstructuur en muuropeningen met kozijnconstructies. Tevens recente villabouw.
Buiten de dorpskom, hoeven met losstaande bestanddelen, onder meer het zogenaamd "Onledegoed" (zie nummer 100) waaraan de straat haar naam ontleent. Nummer 82: historische hoeve die tot de openbare verkoping van 1777 toebehoorde aan het Jezuïetencollege van Kortrijk; typerend boerenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw onder pannen zadeldak.
Nummer 82. Historische hoeve die tot de openbare verkoping van 1777 toebehoorde aan het Jezuïetencollege van Kortrijk. Losse, lage bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken U-vormig gegroepeerd rondom een deels geasfalteerd erf. Boerenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw van zeven traveeën (nok loodrecht op straat); dakruiter met klokje en windwijzer in de vorm van een paard. Getoogde muuropeningen; vernieuwd houtwerk en luiken. Overige gebouwen niet vermeldenswaardig.

  • THURMAN P., De opheffing van het Jezuïetencollege te Kortrijk, Kortrijk, 1984, p. 205.
  • VERBEKE G., (onuitgegeven werk over de geschiedenis van Beveren).

Bron: DE GUNSCH A., METDEPENNINGHEN C., TANSENS A. & VANNESTE P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick; Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve Onledegoed

  • Is deel van
    Beveren


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Onledegoedstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12894 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.