Geografisch thema

François Benardstraat

ID: 12943   URI: https://id.erfgoed.net/themas/12943

Beschrijving

Brede rechte straat leidend van de Franklin Rooseveltlaan tot de Muinkkaai. Circa 1860 aangelegd op de Muinkmeersen, in 1906 verlengd bij de verkaveling van de Gentse Dierentuin. De ene straatkant wordt halverwege tussen de Hertstraat en de Hofstraat onderbroken door het Muinkpark, dat rest van de dierentuin; dezelfde straatkant is beplant met platanen. Nog voornamelijk bebouwd met eenvoudige burgerhuizen van het enkelhuistype met twee of drie traveeën en drie bouwlagen, daterend uit derde en vierde kwart 19de eeuw of uit begin 20ste eeuw. De witbepleisterde lijstgevels zijn veelal voorzien van steekboogvormige muuropeningen welke op de bovenverdieping verrijkt zijn met omlijstingen en stucornamenten, soms ook met een erker of balkon. Daarentegen vertonen nummer 3, 5, 9, 11, 13 een lijstgevel van tweekleurige baksteen opgetrokken in het eerste kwart 20ste eeuw, volgens archiefstukken, nummer 9, 11, 13 van 1906, met lichte art-nouveau-inslag. Het perceel tussen de Leeuwstraat en de Tentoonstellingslaan wordt volledig ingenomen door de neogotische gebouwen van het klooster en schoolcomplex der zusters franciscanessen, zogenaamd Crombeen (Tentoonstellingslaan 4). Dezelfde straatkant vertoont een perceel met gesloopte woningen en verscheidene flatgebouwen.

 • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1906/B/7.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding
  Gent (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  François Benardstraat 23 (Gent)

 • Omvat
  Identieke neoclassicistische burgerhuizen
  François Benardstraat 70, 72 (Gent)

 • Omvat
  Klooster en schoolcomplex der zusters franciscanessen
  François Benardstraat 86, Leeuwstraat 1 (Gent)

 • Omvat
  Neobarokke burgerhuizen, gedateerd 1887
  François Benardstraat 64, 66, 68 (Gent)