Geografisch thema

Schoolwegel

ID
12965
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12965

Beschrijving

Wegel met een T-vormig tracé vanaf de Edewallestraat tot aan de Korenbloemlaan (ten noorden) en de Handzamestraat (ten zuiden). Voorheen "Kortemarkwegel" genaamd, zie vermelding op de Atlas der Buurtwegen (circa 1844). Stond ook bekend als "Spondewegel" (1910). De huidige straatnaam verwijst naar de vroegere aanwezigheid van een school, zie infra.

Op de Ferrariskaart (1770-1778) opgetekend als een doodlopende weg aanzettend aan de Edewallestraat en oostwaarts verder uitgevend op velden en akkers. Er is geen bebouwing weergegeven, enkel aanwezigheid van achtertuinen van huizen aan het Handzameplein en de Edewallestraat. Op het primitief kadasterplan (circa 1829) is de Schoolwegel nog steeds aangeduid als een landweg, maar vertoont hij reeds het huidig T-vormig tracé en zijn er een viertal vrijstaande woningen, parallel aan de straat opgetekend.

In 1850 wordt de gildezaal gebouwd onder impuls van pastoor Goddyn, ten behoeve van de noodlijdenden in Handzame. Tijdens de schoolstrijd (circa 1880) wordt een deel van het gebouw ingericht als meisjesschool. Eind 19de eeuw wordt de school afgeschaft wegens het gering aantal leerlingen en bij de gemeentelijke jongensschool gevoegd. Omstreeks 1900 wordt er een kleine gevangenencel ingericht. In 1911 worden er herstellings- en vergrotingswerken uitgevoerd. Het gebouw fungeert tot de Eerste Wereldoorlog als feestzaal. Tussen 1919 en 1922 wordt de ruimte ingericht als noodkerk in afwachting van de wederopgebouwde parochiekerk (zie Handzameplein zonder nummer). Afbraak in 2004-2005.

Op vandaag verspreide bebouwing bestaande uit lage arbeiderswoningen uit de jaren 1920 (zie infra).

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel VIII, Brugge, 1928, kolom 367, Deel XV, kolom 97.
 • LOWIE M., Handzame 1801-1976 dit was onze gemeente, Aartrijke, 1994, p. 69.
 • WERBROUCK M., Oude en nieuwe straten te Kortemark na de fusies, s.l., 1978, p. 34.

Bron: BAERT S. & VANNESTE P. in samenwerking met CREYF S., DEVOOGHT K., GHERARDTS F. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeenten Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL40, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Is deel van
  Handzame


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schoolwegel [online], https://id.erfgoed.net/themas/12965 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.