Geografisch thema

Steenstraat (Handzame)

ID
12968
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12968

Beschrijving

De Steenstraat vormt de verbinding tussen de westelijke gemeentegrens met Werken en de oostelijke grens met Koekelare (zie ook inventaris Werken). De straat loopt parallel met de gemeentegrens met Koekelare: enkel de bebouwing aan de zuidzijde behoort tot Handzame. Het is een historisch belangrijke straat die teruggaat op een "diverticula", een secundaire Romeinse heirbaan, tussen Kassel (Noord-Frankrijk) en Aardenburg (Nederland), via Brugge. In 1898 vinden kinderen op een heuveltje aan de Colvebeek, tussen de Hogestraat en de Steenstraat te Werken, een aarden pot met Romeinse muntstukken voornamelijk daterend uit de tijd van de soldatenkeizers Postumus, Gallienus, Trajanus en Commodus (2de, 3de eeuw). In 1950 vindt men in de omgeving van de Steenstraat, een gouden muntstuk en iets verderop een bronzen muntstuk, beiden uit de Romeinse periode. Bij het kasseien van de weg in 1859 treft men op verschillende plaatsen keien en ruwe veldstenen aan op een gemiddelde diepte van anderhalve meter. Op de plaatsen waar de Steenstraat de "Bethoosterse broeken" doorkruist trof men volgende opbouw aan: dwarsbalken met daarop een laag boomstammen en tenslotte een laag veldstenen overdekt met kiezel of keien (zie Slembrouck B., Werken. Heemkundige studie over de gemeente Werken, Werken, 1955).

De straatnaam wordt voor het eerst vermeld in 1350 als "Steen straete". Deze benaming blijft behouden tot op heden.

Op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens, (1601) is de Steenstraat opgetekend met huidig tracé en een heel verspreide bebouwing.

Op de Ferrariskaart (1770-1778) is de straat afgebeeld met huidig tracé waarlangs verspreide bebouwing hoofdzakelijk bestaande uit hoeves. Zelfde weergave op het "Manschepe bouck van de heerlijkheid Wijnendale" van 1774.

  • Manschepe bouck van de heerlijkheid Wijnendale (1774), bewaard in het museum "Kasteel van Wijnendale".
  • SLEMBROUCK B., Werken. Heemkundige studie over de gemeente Werken, Werken, 1955, p. 44-52.
  • VANDENBUSSCHE C., Geschiedkundig Memoriaal van Wercken gestaafd door een aantal bewijsstukken opgesteld op bevel van het Gemeentebestuur, Brugge, 1866.
  • VANTHOURNOUT C., De Romeinse muntschat van Werken. Onze gewesten in de Romeinse tijd, in Tijdingen 1988, Kortemark, 1989, p. 11-18.
  • WERBROUCK M., Oude en nieuwe straten te Kortemark na de fusies, s.l., 1978, p. 6-9.

Bron: BAERT S. & VANNESTE P. in samenwerking met CREYF S., DEVOOGHT K., GHERARDTS F. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeenten Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL40, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Steenstraat (Handzame) [online], https://id.erfgoed.net/themas/12968 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.