Geografisch thema

Spoorwegstraat

ID
13013
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13013

Beschrijving

Straat met een haaks, doodlopend tracé ten westen van het kruispunt Zarrenstraat/ 20ste-Liniestraat. Het ontstaan van de straat en ook de straatnaam houden verband met de in 1856-1858 aangelegde spoorlijn Lichtervelde-Veurne. Het eigenlijke station van Zarren is niet bewaard (zie Zarrenstraat). Het tracé is als dusdanig nog niet aangeduid op het gereduceerd kadasterplan van het "Dépôt de la Guerre" van 1853.

Vanaf 1915 wordt rond het station een 'pionierspark' met stapelplaatsen voor munitie en materiaal voor het front uitgebouwd. Een stoomtram brengt troepen, munitie en materiaal naar het front via Zarren-Linde naar Jonkershove en Merkem-Kippe (Houthulst). Opgeëiste Belgische mannen helpen mee aan de aanleg van dit 'pionierspark'. De stoomtram brengt troepen, munitie en materiaal naar het front. Het 'pionierspark' aan het station is vooral vanaf 1916 en tot juli 1917 een doelwit van vliegtuigbommen, daar de geallieerde artillerie achter de IJzer dit doelwit niet kan bereiken. In juli 1917 beginnen echter beschietingen van achter het front, wat wonen in Zarren echt gevaarlijk maakt.

Het eerste deel van de straat wordt op vandaag gemarkeerd door de spoorlijn aan de linker zijde en een aaneengesloten bebouwing aan de rechter zijde: de eenheidsbebouwing op nummers 2-4-6 is in 1923 gebouwd voor personeel van de spoorwegen (zie Spoorwegstraat nummers 2-4-6). Nummers 18-20 is een samenstel van roodbakstenen arbeidershuizen onder zadeldak (rode mechanische pannen), daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, rechthoekige muuropeningen onder latei en strek (vernieuwd houtwerk). Waar de Spoorwegstraat haaks naar het noorden loopt en het tracé niet langer de spoorlijn volgt, seinwachtershuis (zie Spoorwegstraat nummer 1). Hier liep de straat zuidwaarts over de spoorweg door tot aan de Esenstraat. Tot in de jaren 1970 liep een in onbruik geraakte wegel door de "Broeken" door tot aan de Steenstraat (Werken), enkel te gebruiken in droge periodes. Verder wordt de linker zijde hier getypeerd door landbouwgronden. Hier situeert zich het zogenaamde "Waterkasteel" (zie Spoorwegstraat nummer 3).


Bron: BAERT S. & VANNESTE P. in samenwerking met CREYF S., DEVOOGHT K., GHERARDTS F. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeenten Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL40, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Duitse watertoren

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen

 • Omvat
  Seinwachterswoning

 • Is deel van
  Zarren


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Spoorwegstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/13013 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.