Geografisch thema

Terrestdreef

ID
13016
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13016

Beschrijving

Korte straat met een recht tracé vanaf de Vlaestraat tot op het gehucht "Terrest" (Houthulst). Het gehucht "Terrest" maakt tot 1970 deel uit de gemeente Zaren. De straat loopt op Houthulst verder onder dezelfde naam. De benamingen Terrestdreef en Terreststraat verwijzen naar "Terres" of "Ter Rest", een oude wijk te Houthulst en Zarren. De eerste vermelding van "Ter Heest" vindt men op de kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Later wordt het gehucht onder meer genoteerd onder de naam "de Rest" (1686), "Terrest" of "Terreest" (Atlas der Buurtwegen, circa 1845). Het gehucht "Terrest" groeit voornamelijk vanaf de tweede helft van de 19de eeuw aan de bosrand van het "Bos van Houthulst" (Houthulst). De eigenlijke straatnamen komen voor het eerst voor op de Atlas der Buurtwegen van de gemeente Houthulst van 1942 (sic). De landelijke straat kent een stijgend verloop naar het gehucht "Terrest" (Houthulst).

In het najaar van 1916 starten de Duitsers met de aanleg van verdedigingslinies op acht à tien kilometer achter het front. Op grondgebied Zarren loopt de zogenaamde "Hindenburglinie", bestaande uit bunkers, mitrailleursnesten en een dubbele prikkeldraadversperring, vanaf de grens met Handzame in het noorden zuidwaarts verder naar het gehucht "Vla" en langs het bos op het gehucht " 't Koetje" (nabij de grens met Houthulst) naar Stadenberg (Staden). Tussen de Terrestdreef en de Vlaestraat zijn twee Duitse betonnen constructies bewaard (bunker 1 en bunker 2).

Het gehucht " 't Koetje" wordt niet vermeld bij De Flou, wel de "Koeiberg" als een bos te Zarren (lijst, 1910).

  • Inventarisatie van Relicten uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2002-2006).
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XV, Brugge, 1934, kolom 777-778.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel VIII, Brugge, 1928, kolom 65.
  • DEMAREE J., Een kwarteeuw Zarren. 1900-1925, Sint-Andries, 2002, p. 32.
  • WERBROUCK M., Oude en nieuwe straten te Kortemark na de fusies, s.l., 1978, p. 77.

Bron: BAERT S. & VANNESTE P. in samenwerking met CREYF S., DEVOOGHT K., GHERARDTS F. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortemark, Deel I: Deelgemeenten Kortemark en Handzame, Deel II: Deelgemeenten Werken en Zarren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL40, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Terrestdreef [online], https://id.erfgoed.net/themas/13016 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.