Geografisch thema

Damstraat

ID
13074
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13074

Beschrijving

Oud straattracé binnen het zuidelijke gebied van de huidige gemeentekern, in het verlengde van Slangstraat zuidwaarts leidend tot Hooirt. Als Damstraete al aangegeven in het land- en kaartenboek van Hamme van 1772-1776. Teruggaand op een oude verbindingsweg tussen Hamme en Grembergen en op de vroegere steenweg van Sint-Niklaas doorheen het oude centrum van Hamme naar Dendermonde. Volgens de Poppkaart was er omstreeks 1860 nog vrijwel geen bebouwing aan de Damstraat. Na de oprichting van enkele spinbanen sinds de jaren 1860-1870 en met de uitbreiding ervan tot grote touwslagerijen, kwam aan deze straat ook een diversiteit van huizentypes tot stand gaande van fabrikantenwoningen en villa's tot rijen arbeidershuizen, aangevuld met andere rijwoningen voornamelijk van omstreeks de eeuwwisseling circa 1900 en uit de daarop volgende eerste eeuwhelft, aangevuld met jongere 20ste -eeuwse woningbouw. Wat rest van de industriële vestigingen werd veelal in een vrij recente periode verbouwd en aan de nieuwe functie aangepast.

 • Gemeentehuis Hamme, Ommelooper & Terrier ofte Landt & Caerteboek Der Prochie van Hamme ende Heerlykhede van St Anne Liggende binnen den Lande van Dendermonde, 1772-1776 by Jan Baptiste van Huffel, gesworen Landt-meter,7de en 12de wijk.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster,Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Directeurswoning van fabrieken Jos. De Kimpe

 • Omvat
  Directeurswoning van touwslagerij La Hammoise

 • Omvat
  Directeurswoning van touwslagerij Vermeire

 • Omvat
  Rij van zeven arbeiderswoningen

 • Omvat
  Touwslagerij La Hammoise

 • Omvat
  Touwslagerij Vermeire

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa Louisa

 • Is deel van
  Hamme


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Damstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/13074 (Geraadpleegd op )